Musikkpaletten

Musikklærernesdag

Syngende skole

sangbanken.no

Vi jobber i disse dager med nye nettsider som lanseres om kort tid. Imellomtiden kan det forekomme feil og mangler på eksisterende sider. Vi beklager ulempen!

alex-bunday-_MdUz-1Ofsg-unsplash.jpg
edceee-G35D9jK1Bf0-unsplash.jpg
Image by Kelly Sikkema

Meld deg inn i Musikk i Skolen!

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

mis_brosjyre.png

Les brosjyren

kvadratisk mis hvit.jpg

Lyst til å jobbe med musikk og kultur i skolen?

06.01.2022

Musikk i Skolen supplerer nå sitt team med en musikkfaglig medarbeider som kan bidra inn i organisasjonens virksomhet snarest.

kvadratisk mis hvit.jpg

Musikklærernes dag 2022

26.08.2021

Musikklærernes dag flyttes og gjenoppstår i fysisk form i mars 2022 i Oslo. Da blir det mer enn ‘bare’ en konferanse. Vi legger opp til en skikkelig musikklærerboost over to dager: fredag 25. og lørdag 26.mars 2022. Mer info kommer etter høstferien.

Mens vi venter blir det flere digitale arrangementer for musikklærere denne høsten. Følg med på www.musikkiskolen og på Facebook.

kvadratisk mis hvit.jpg

Seilet seminar: Lærelyst - motivasjon til å lære og lære bort!

18.08.2021

Etter halvannet år med unntakstilstand, gyver vi løs på skoleåret 21/22! Vi inviterer lærere i kunst og håndverk, musikk, drama, mediefag og dans til felles seminar, med fokus på motivasjon, tverrfaglighet og med ulike fagsesjoner. Dette seminaret sikter mot å gi deg som lærer faglig input og inspirasjon til arbeidet videre.

Seminaret er digitalt. Det blir gjort opptak av seminaret og det er mulig å se opptakene i etterkant.

kvadratisk mis hvit.jpg

Lærerrollen og musikkfaget under koronapandemien

23.03.2021

Etter et år med unntakstilstand i skolen, inviterte Seilet – hust for kunst og kultur i opplæringen - til rundbordsamtale om lærerrollen 15.3.21. Hvordan har det vært å være lærer det siste året? Har koronaepidemien endret lærerrollen, og hva tenker vi om lærerrollen framover?

kvadratisk mis hvit.jpg

Musikk i Skolens landsmøte 2021

03.03.2021

Musikk i Skolen arrangerer Landsmøte:

Tirsdag 13. april 2021 kl. 1800-2000

Møtet gjennomføres digitalt over Zoom og påmeldingen er nå åpen

kvadratisk mis hvit.jpg

To GRATIS, digitale verksteder for musikklærere i grunnskolen

11.02.2021

02.03.21 Tid for kroppslig læring!
Leken og utforskende groove med dans og bevegelse - Annette Brandanger


07.04.21 Enkelt samspill med klassen - Hanne Kihlman Evang

Kom og del erfaring og kompetanse, bygg nettverk og knytt nye bekjentskaper - eller bare få inspirasjon!

kvadratisk mis hvit.jpg

Kunnskapsdepartementet fjerner bevilgningen til Skolenes sangdag og Syngende skole

03.11.2020

I Statsbudsjettet for 2020 ble satsingene Syngende skole og Skolenes sangdag styrket gjennom et grunntilskudd på kr 500.000 i Kunnskapsdepartementets budsjett.

I Statsbudsjettet for 2021 er tilskuddet fjernet, noe som blir begrunnet med at dette ikke er en politisk prioritet.

kvadratisk mis hvit.jpg

Digital tilgang til Musikklærerdagene 2020

29.10.2020

Musikklærerdagene 2020 er gjennomført. Det er mulig å kjøpe digital tilgang til dagene. Les mer! 

kvadratisk mis hvit.jpg

Musikklærerprisen 2020

16.10.2020

Musikklærerprisen 2020 er i dag tildelt Marit Lucie Heggedal. Prisen er i dag utdelt i forbindelse med Musikklærerdagene som i år arrangeres digitalt. Vi gratulerer Marit! Les mer

kvadratisk mis hvit.jpg

Koronaveileder - trygg musikkundervisning og sang i koronatiden

09.09.2020

Her er en liste med tips som kanskje kan være til nytte for læreren i forbindelse med gjennomføring av musikkfaget og sangen på skolen i koronatiden. Les mer