Innledere og verkstedinformasjon Musikklærernes dag 2017

Jarle Førde:

Hvordan bruke erfaringer fra musikalsk samspill som utgangspunkt for samarbeid og samhandling?

Jarle Førde er fra 1.9.2014 kultursjef i Stjørdal kommune og mangeårig norsk jazzmusiker (trompet/ flygelhorn). Han har sin utdannelse fra Institutt for musikk ved NTNU hvor han også var leder for jazzlinja i mange år. Han er spesielt kjent fra jazzgruppen The Brazz Brothers, men har også vært medlem av flere andre jazzgrupper. Han behersker ulike musikkstiler, fra rock til jazz, og har spilt i flere sceneproduksjoner og plateinnspillinger. Førde var med å danne jazzgruppen Ytre Suløens Jass-ensemble.

 

Ved Musikklærernes dag 2017 deler han sine erfaringer fra 40 års samspill i The Brazz Brothers og Ytre Suløens Jass-enesemble med oss, og vil utdype hvordan samspill kan 

Nora Bilalovic Kulset:

Hvordan bruke erfaringer fra musikalsk samspill som utgangspunkt for samarbeid og samhandling?

Temasesjon for barneskolelærere.

 

Sang og vennskap. Er det lettere å bli venner når man synger mye sammen? Ja, sier Nora B. Kulset. Årsakene til dette kan vi blant annet finne i vår egen biologi. Hvordan kan vi bruke denne kunnskapen? 

 

Nora Bilalovic Kulset har doktorgrad i musikkvitenskap og forsker på sangens innvirkning på mennesker, og på vårt syn på egen evne til å synge. Hun jobber til daglig ved Institutt for musikk ved NTNU i Trondheim. 

Foto:BERRE

Thomas Talawa Prestø:

Unges identitets- og språkutvikling gjennom RAP (Rhythm And Poetry) og dans.

Temasesjon for ungdomsskolelærere.

 

Thomas Talawa Prestø jobber aktivt med kulturelt forankerede metoder og kultur som metode i ungdomsarbeid og vi får innblikk i Prestøs erfaringer med å bruke disse, RAP og dans i leksearbeid og arbeid med ungdommer som ellers kan være vanskelig å nå.

Han kjemper for at de kreative fagene skal være en bærekraftig og gjennomgående del av utdanningsløpet.

 

Thomas Talawa Prestø er kunstnerisk leder for Tabanka Dance Ensemble og tidligere leder for Afrikan Youth in Norway, Agenda X

 

Roy Waade: Samspill med enkle midler. Verksted A

Hvordan engasjere elevene i samspill - uansett hvilke instrument skolen besitter og uansett hvilke nivå elevene er på?

- Hvordan bruke Matpakkevise som utgangspunkt for å lage en rap med    beatboxing og body percussion som komp?
- Hvordan lage enkle arrangement på både «klassikere» og låter som er mer populære i dag enten det dreier seg om Red Hot Chili Peppers, Mari Boine, Boyzone eller norske folkeviser?

Det vil bli gjennomgang av de mest vanlige bandinstrument, men også andre litt mer uvanlige instrumenter som gjerne kan brukes i samspill. Målgruppe: Ungdomsskolelærere.
 

Roy Waade er førstelektor ved Nord Universitet, avd. Levanger. Han har doktorgrad på emnet «Soundpainting som kompositorisk-improvisatorisk verktøy og har tidligere vært musikklærer både i grunnskolen, kulturskolen, videregående skole og i folkehøgskolen. Han er aktiv musiker, arrangør, komponist og dirigent for bl.a. fusionband, kor og storband.  

Dang Pham: Musikkskaping med digitale hjelpemidler i klasserommet. Verksted B

Pham vil se på ulike digitale verktøy og hjelpemidler som læreren kan bruke til å lære elevene å komponere musikk. Han vil legge vekt på gratisprogrammer som finnes på flere plattformer for å sikre at alle elever kan få tilgang men også være innom mer profesjonelle alternativer for skolene som har det. Noen temaer som blir tatt opp er: opptak/innspilling, sample- og loopbasert komposisjon, formlære, lydmanipulering og noe MIDI-programmering. Opplegget tar utgangspunkt i læreplanen for musikk på ungdomstrinnet, men kan gjennomføres med elever helt ned til mellomtrinnet. Målgruppe: Ungdomsskolelærere.

 

Dang Pham er en musikklærer og musiker som ønsker å formidle opplevelsen og gleden av å "drive med musikk" til elevene sine. Han er særlig opptatt av hvordan praktisk musikkundervisning kan bidra til å gi elevene en dypere innsikt i musikkens egenart. Målet er at elevene skal etterhvert utvikle en naturlig forståelse for musikken som et kulturelt og sosialt fenomen.

Beate Brox: Hele verden rundt med sang, dans og stomp. Verksted C

En helt ny og innovativ metode for å koble sammen rytmisk trommespill, fysisk bevegelse og ikke minst fengende sang.

 

Med enkle og billige verktøy slår vi flere fluer i én smekk og trener både kroppen, stemmen og koordinasjonen, samtidig som vi har det supergøy. Fint om du på sesjonen har på deg litt løse klær og gode sko. Velkommen til en energisk sesjon med et opplegg som dine elever kommer til å elske! Målgruppe barne- og ungdomsskolelærere

 

Beate Brox er utdannet slagverker med fordypning i musikkformidling. Hun har bred erfaring fra pedagogisk virksomhet, både i skolen, kulturskolen og det frivillige musikkliv. Som utøver har hun i snart 20 år reist rundt med Rikskonsertene (Kulturtanken) og Den kulturelle skolesekken, og dermed hatt musikalske møter med elever og lærere fra hele landet. Brox har skrevet flere lærebøker og musikkspill, alle utgitt på Norsk Musikforlag AS.

Ingrid Velle: Syng i skolen! Verksted D

I dette verkstedet skal vi jobbe praktisk med sang fra ulike innfallsvinkler og gjennom ulike metoder. Målet er inspirasjon og faglig påfyll til å jobbe videre med sangen sammen med elevene. Kurset omfatter enkel flerstemt sang, hvordan starte en sang, å synge med og uten komp og hvordan vi kan bruke hele kroppen når vi synger. De som ønsker det, får også anledning til å spille ukulele, verdens letteste akkompagnementsinstrument. Målgruppe barneskolelærere.

 

Ingrid Velle har lang erfaring som sangpedagog i Trondheim Kommunale Kulturskole, og som musikklærer i grunnskolen. Hun underviser i sang, samspill, band, låtskriving, komposisjon og improvisasjon. I tillegg til sang, bruker Ingrid Velle også mye ukulele i undervisningen.

Hanne Aalberg: Kreativ sang i skolen. Verksted E

Overordnet tema for danseverkstedet er ulike måter å jobbe med skapende dans. Deltakerne vil få oppgaver og øvelser som kan brukes rett i arbeidet med dans i musikkfaget. Kurset er lagt opp som en helhetlig dramaturgisk undervisningsøkt og tar for seg god oppvarming der målet er å gjøre elevene trygge på egen kropp og bevegelse og elevers medskapning og komponering av bevegelser og dans. Trygghet og lekpreget dans vil være gjennomgående for hele kurset.
Målgruppe barneskolelærere.

 

Hanne Aalberg er utdannet fra Norges Dansehøyskole med bachelor i dans og pedagogikk og fordypning i jazzdans, og hun har master fra NTNU i fag- og yrkesdidaktikk – kunstfag. Siden har hun undervist en rekke ulike dansegrupper i alle aldre ved ulike skoler. Aalberg jobber i dag som dansepedagog ved Trondheim Kommunale Kulturskole og Stjørdal Kulturskole og har i tre år undervist dans ved Kolstad og Saupstad skole.