Musikklærerprisen

- Ny nasjonal pris for å hedre musikklærere

 

Musikk i Skolen har i år etablert en ny pris: Musikklærerprisen. Målet med prisen er å styrke musikkfaget i skolen, å styrke musikklærerrollen og å oppnå generell synlighet for faget. Vi ønsker å bidra til å heve statusen for musikkfaget og motivere musikklærerne i deres yrkesrolle.

 

Musikklærerprisen 2017 ble tildelt Fridtjof Hjertaas fra Trondheim. Han har i 40 år arbeidet ved Blussuvoll ungdomsskole i Trondheim og har hatt enorm betydning for flere generasjoner med elever gjennom sin inkluderende væremåte og tilpassede undervisningsmetodikk. Han har vært lærer for mange kjente musikere i Norge og har hatt sentrale verv både som arrangør, komponist og skolekorpsdirigent. Hjertaas har i tillegg vært musikalsk leder for over 30 musikaloppsetninger på Strinda videregående skole, og for et enda større antall revyer og sangspill på egen skole. Han har vært mye brukt som kursholder og har forfattet lærebøker, og siden 1985 har han vært praksisveileder for ped-studenter ved NTNU, institutt for musikk og for lærerstudenter.
Fridtjof Hjertaas har i store deler av karrieren dessuten vært sosiallærer i kombinasjon med musikklærer og brukt musikkfaget aktivt for å fange interessen hos elever som ellers har hatt vansker med å motivere seg for skolegang.

 

Vi gratulerer Fridtjof Hjertaas med prisen og alle de andre nominerte med nominasjonen!

 

Nominerte til Musikklærerprisen 2017 var:

Barh-Jørgensen, Anita - Steinerskolen i Tromsø
Berthinussen, Jøran Glad - Salangen skole
Bjøru, Lise - Vik skole, Sømna kommune
Dreier, Jan Tore - Søndre Land Ungdomsskole
Elvenes, Vanja - Grov skole
Eriksen, Amund Kønig - Lommedalen
Fagerholt, Åse - Lø skole
Flaget, Elin - Ulsåk skule
Gjedrem, Borghild Hvidsted - Vikeså skule
Grimstad, Tore - Ytrebygda skole, Bergen kommune
Halvorsen, Unni - Bjørnemyr skole
Heggedal, Marit Lucie - Lusetjern skole
Hjertaas, Fridtjof - Blussuvoll ungdomsskole
Hoen, Margit - Mellom-Nes
Høidahl, Harald - Kjølberg skole
Jektvik, Ingolf - Fillan skole
Kige, Harald Jarl - Ime skole
Kolbjørnsen, Katrine Gilje - Høvik skole, Lier
Lund, Jan Erik - Orkanger Ungdomsskole
Løberg, Ingunn - Sør Roan skole, Åset skole
Mathisen, Marius - Kronstad skole
Merkelbach, Friederike - Steinerskolen på Hedemarken
Midtrød, Maria Louise Lister - Eieklandsosen skule
Moe, Per Terje - Odda ungdomsskole
Munksgaard, Inge I. - Søyland skole, Flekkefjord
Myklebust, Marte - Åheim skule
Neset, Geir Ove - Tranevågen ungdomsskule
Nilsen, Tommy - Bø ungdomsskole
Olsen, Tage Lægreid - Langhus skole
Resell, Helge - Rudolf Steinerskolen Nesodden
Runesdatter, Liv Catrine - Nylund skole
Røsseland, Svein Inge - Østensjø skole
Salthammer, Oda Kristine Stavik - Atlanten ungdomsskole
Scrøder, Karen Flesvig - Totenviken skole
Siljan, Arnhild - Folkestad skule
Skrede, Sønnev - Ulsåk skule
Smeby, Jostein - Flatåsen skole
Solstuen, Ane - Buvollen skole
Sæheim, Ragnhild Øvergaard - Hebekk skole
Time, Eivor - Vikeså skule
Trepekuniene, Ruth - Maudland
Ugland, Sølvi Kleiva - Eide skole
Vollstad, Elise - Frydenlund skole, Åros
Øksne, Ane Marte - Morellbakken skole