Musikk i Skolen inviterer

Studietur til Jakobstad og Vasa/Finland

6.-10. mai 2020

Målet med studieturen er todelt:

 

 • Finsk skole øker igjen satsingen på de praktiske og estetiske fagene i sin nye læreplan fra 2016.
  Vi vil vite mer om bakgrunnen for dette, hva de gjør og hvordan det går. Hvordan står det til med faglig kompetanse og nødvendige rammer for undervisningen? Hva med læreprosesser, vurdering, eksamen og UH-sektorens rolle? Og, hva med kobling mellom grunnskole og kulturskole?

 • Vi får oppleve et faglig innholdsrikt program om skole og utdanning, inkludert besøk på skoler og utdanningsinstitusjoner.

og - ikke minst:

 

 • Vi besøker Finlands største musikk- og kunstarrangement for elever i grunn- og videregående skole:

Rammer for studieturen

 

Vi får oppleve hvordan Finland arbeider med musikk og estetiske fag, vi får innsyn i det finske utdanningssystemet og får høre hvordan de jobbet med den nye læreplanen som ble innført/implementert i 2016. Vi ser på de praktiske og estetiske fagenes rolle i forhold til dybdelæring og tverrfaglig undervisning. Vi får refleksjoner rundt kulturarv og sangkanon, informasjon om kulturlæreplanen som mange kommuner i Finland tatt i bruk, og om de mange barnekultursentrene som er etablert ulike steder i landet.

 

I løpet av reisen får vi diskutert og delt erfaringer med hverandre. Vi får nye innspill til hvordan vi kan styrke eget arbeid lokalt, men også hvordan vi bedre kan jobbe sammen innenfor det kulturelle fagfeltet i Norge.

 

Ikke minst; Vi får oppleve Skolmusik-arrangementet og ta del av både workshops, seminar og konserter.

 

Vårt mål og håp og er at studieturen vil gi alle økt inspirasjon, kunnskap og motivasjon for videre arbeid.

 

Sentrale stikkord: Implementering av læreplan, estetiske læreprosesser, lærerutdanning, vurdering, kulturell læreplan, sang og repertoar m.m

Målgrupper:
 

 • Lærere og rektorer i grunnskole og videregående skole

 • Kulturskolerektorer- og lærere

 • Ansatte i UH-sektoren

 • Ansatte ved kulturorganisasjoner

 • Kommuneadministrativ ledelse innen kultur, oppvekst og utdanning

 • Skole- og kulturpolitikere nasjonalt, regionalt og lokalt

 • Politiske utvalgsledere innen kultur, oppvekst og utdanning

 • Ansatte ved departement, etater eller direktorater

 • Andre interesserte

Mål for turen:

 

 • Bidra til styrking av praktiske og estetiske fag lokalt og nasjonalt.

 • Bidra til at det skapes faglige nettverk lokalt, regionalt og nasjonalt

 • Bidra til god implementering og lokal tilrettelegging for revidert læreplan i Norge

 • Få innspill til hvordan man kan etablere lokal kulturplan, lokalt kulturforum eller nettverk for kultur

 • Legge grunnlaget for at det skapes varige modeller som kan gi bedre rammer for barns helhetlige opplæringstilbud

 • Oppleve hvordan større fellesarrangement bidrar til generell styrking av estetiske fag (musikk)

 • Gi kompetanseheving, inspirasjon og, ikke minst, glede!

Skolemusik er Finlands største musikk- og kunstarrangement for finsk-svenske elever og lærere i grunn- og videregående skole. De siste årene har aktivitetene blitt utvidet til å også omfatte andre kunstformer gjennom ulike workshops. Arrangementet har blitt arrangert ca hvert tredje år siden 1990-tallet, og på festkonsertene med sang, musikk og dans, deltar tusenvis av barn og unge fra grunnskole og vgs.

Deltakerne på studieturen får oppleve ulike kunstfaglige workshops (musikk, rytmikk, kunst, dans osv.) og får delta på lærerseminarer og konserter, inklusive en av de to store hovedkonsertene med alle barn og unge som deltar ved Skolmusik.

Slik beskrives målsetningen med arrangementet på web-siden:

 

Skolmusik är ett växande evenemang som riktar sig främst till elever i grundskolan, gymnasiet och blås- och stråkensembler runt om i Svenskfinland. Syftet med Skolmusik är att samla skolelever för att uppleva musik tillsammans. Samtidigt pågår ett brett musikaliskt och kulturellt utbyte genom konserter och workshoppar. Skolmusik ger också ett konkret stöd för musikläraren i musikundervisningen genom ny repertoar, lärarhandledning och fortbildning. Skolmusik har förutom sin rent musikaliska funktion också en starkt identitetsskapande effekt som ett svenskspråkigt kulturellt evenemang för barn och ungdomar. Evenemanget inkluderar även finskspråkiga elever och barn av annan etnicitet till ett positivt utbyte och umgänge med musiken som gemensamt språk. For mer informasjon, se www.skolmusik.fi

Foreløpig program

(med forbehold om endringer)

 • Kultur som bærende element i den finske nasjonale grunnmuren

 • Hvorfor estetiske fag er en naturlig og sentral del av allmennlærerutdanningen i finske skoler

 • De estetiske fagenes rolle i den nye finske læreplanen - målsetning og praktisk erfaring som kan være til nytte for oss ved innføringen av vår egen, reviderte læreplan

 • Vurdering og eksamen for estetiske fag i finsk skole – erfaringer, utfordringer og konkrete innspill

 • Utfordringer knyttet til Fagfornyelsen i norsk skole, til regjeringens strategi for styrking av de estetiske fagene (Skaperglede, engasjement og utforskertrang), Meld. St. 8 Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida, til Den Kulturelle Skolesekken DKS samt til Rammeplan for kulturskolen.

 • Innblikk i styringsstrukturer for finske grunnskoler, kulturskoler og utdanningsinstitusjoner

 • Innblikk i finske Kulturlæreplaner, barnkulturnätverk samt sentrale styringsdokumenter for barne- og ungdomskultur i Finland

 • Studiebesøk til Lærerutdanningen ved Åbo Akademi (Campus Vasa). Skolebesøk ved Vasa Övningsskole. Besøk til/møte med Kuula institutet (kulturskole) og Taikon (grunnleggende kunstundervisning). Besøk til Campus Allegro (Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Centria, Yrkesakademin i Österbotten, Jakobstads musikinstitut och barnkonstskolan Balatako).

I tillegg: Kunstneriske opplevelser gjennom Skolmusik 2020, sightseeing i området, sosialt samvær og flotte opplevelser

Finlands måte å arbeide med musikk, estetiske fag, lærerutdanning og kulturell dannelse er ikke nødvendigvis svaret på alle våre utfordringer i Norge. Opplevelsene under reisen kan imidlertid være en trigger og en inspirasjon i vårt arbeide med å innføre revidert læreplan, styrke musikkfaget og de andre estetiske fagene og lære mer om strukturering av og samhandling mellom ulike skoleformer. Med innsikt i hvordan andre arbeider, kan vi kanskje finne klokere løsninger, bli inspirert og ikke minst skape en større forståelse og kunnskap om kunstens og de estetiske prosessenes rolle og potensiale i norsk skole og samfunn.

 

Følg med på denne siden for oppdatert program etterhvert som flere detaljer faller på plass.

Kort om reisemålet

Velkommen til Vasa og Jakobstad i Österbotten i Finland!

 

Österbotten er et geografisk område som ligger ved den vestlige kysten av Bottenvika, Finland. Her står det svenske språket spesielt sterkt. Under vår studietur kommer vi til å bo i Vasa som er regionshovedstad for området. Her ligger både Åbo Akademi (Campus Vasa) og andre høgskoler. Fredagen forflytter vi oss så til Jakobstad, som ligger ca 100 km nord for Vasa. Her skal vi få oppleve Skolmusik.

Praktisk informasjon og påmelding

For å sikre oppfølging og optimal effekt lokalt, er det vesentlig at flere aktører fra samme kommune/nabokommuner deltar.

Vi oppfordrer alle kommuner til å benytte denne muligheten til å samle administrative og politiske krefter til felles opplevelser, kunnskap og inspirasjon i arbeidet for barn og unge i skole og kulturskole!

Reise

 

Utreise:

Avreise Oslo Gardermoen onsdag 6.5.20 kl. 11.05 med SAS. Mellomlanding i Stockholm. Ankomst Vasa kl. 16.25

 

Hjemreise:

Avreise Vasa søndag 10.5.20 kl. 15.05. Mellomlanding i Stockholm. Ankomst Gardermoen kl. 16.50.

 

Hotell

Vi bor fire nettene i Vasa på 4 stjerners Sokos Hotel Royal Vaasa

Husk å oppgi hvem du skal dele rom med dersom du ønsker dobbelt rom!

 

Vi reiser rundt med egen buss, men sover alle nettene på samme hotell.

Pris (med forbehold om store valutaendringer)

 

Kr 7950 pr person (dobbeltrom)/ Kr 10950 pr person (enkeltrom)

 

Deltakerprisen inkluderer:

 

 • Samtlige flyreiser

 • Fire overnattinger med frokost på 4-stjerners hotell Sokos Hotel Royal Vaasa

 • All fellestransport under oppholdet

 • Alt faglig innhold

 • Studiebesøk, alt program ved Skolmusik og alle felleskonserter
   

Reise til og fra flyplasser i Norge er ikke inkludert. Det legges opp til felles bespisning på utvalgte steder. Dette betales den enkelte på stedet. 

NB! 

 

Påmeldingen er bindende, og faktura sendes ut fortløpende.

Det er kun 30 plasser til studieturen. Her er det «Førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder.

 

Siste og endelige påmeldings- og betalingsfrist er 23.3.2020

 

Ved spørsmål – send epost til musikkiskolen@musikk.no eller ring 416 64 071