Endelig en rapport med realitetsinnsikt:

 

Det muliges kunst - ti gode råd som krever politisk handling!

 

 

29.04.2014. Debattsvar etter Aftenpostens oppslag om rapporten 24. og 25.04. Ikke publisert.

 

 

Ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen, oppnevnt av

Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet, la i forrige uke

fram sin rapport etter en svært grundig, og ikke minst åpen prosess.

 

Behovet for en bedre koordinert og samlet innsats i arbeidet med kunst og kultur for barnehage og skole er sentralt i gruppens mandat. I noen medier, blant annet i Aftenposten den 25.4.2014 beskrives rapporten som blodfattig, mens Rikskonsertenes direktør Turid Birkeland mener at planen slår inn åpne dører. Hvor mange av de nærmere 50 fagmiljøene som har spilt inn til ekspertgruppen som støtter dette synet, vites ikke, men vi kunne ikke vært mer uenige! Vi mener at rapporten er overraskende offensiv og synliggjør mange av de utfordringene som fagfeltet har hatt i en årrekke. Ekspertgruppen beskriver et svært fragmentert og vanskelig kulturelt terreng, og gir ti konkrete råd for handling som kan snu den negative utviklingen. Disse svarer på de utfordringene vi opplever daglig. Vi mener at vi endelig har fått en rapport med realitetsinnsikt, ikke en rapport med urealistiske drømmer eller krav. Rapporten synliggjør ikke bare utfordringene, men går til kjernen av disse og skisserer hvilke tiltak som kan gi størst effekt samtidig som man tegner et nytt kart. Det er ikke uventet at noen av de berørte partene føler seg utfordret og truet av dette, men vi oppfordrer alle til å se helheten som de forskjellige tiltakene bidrar til. Det er de samlede tiltakene som kan få de estetiske fagene på rett kjøl igjen. Tiltak som handler om politisk anerkjennelse av fagene med tydelige signaler nedover som konsekvens. Tiltak som forandrer holdninger hos skoleeiere og ledere, tiltak som sikrer at elevene får undervisning på et nivå som er anstendig og forsvarlig, og tiltak, nettverk og senter som hjelper fagmiljøene til å samhandle og bruke kompetanse og ressurser mer effektivt. Sammensetningen av ekspertgruppen er faglig bred og de har virkelig søkt innspill fra aktuelle fagmiljøer over hele landet og på alle nivåer. Vi oppfordrer alle medier om å legge til rette for en god og seriøs debatt i etterkant av en så omfattende og viktig rapport som den som nå foreligger. Vi håper samtidig at de aktuelle fagmiljøene selv vil gjøre Aftenpostens spådom, at det vil være uproblematisk for statsrådene å legge denne i skuffen, til skamme.

 

Musikk i Skolen, ved daglig leder Ulrika Bergroth-Plur, nestleder Torunn Øvrebø Brotnow og styreleder Petter Moen

Musikernes Fellesorganisasjon, ved forbundsleder Hans Ole Rian

Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF), ved styreleder Signe Kalsnes

Kunst og design i skolen, ved styreleder Harald Eivind Moe og daglig leder Lennart Johansson

Kunst i Skolen, ved styreleder Arne Marius Samuelsen og daglig leder Bjørg Åsta Flatby

 

Ekspertgruppens rapport: Det muliges kunst

 

Fra Aftenposten 24.04: Blodfattige råd , Ikke imponert over rapport om estetiske fag

 

Svar av Eirik Birkeland (publisert i Aftenposten i forkortet versjon): Skivebom om kulturrapport