Pressemelding:

Musikkens posisjon og rolle i skolen må styrkes

 

Forskningen og fagmiljøene har i lang tid vært relativt samde om både musikkens viktige rolle i skolen og om musikkfagets potensialer. Musikk i Skolen, som er landets største og eldste interesseorganisasjon innenfor området, mener tiden nå er overmoden for å konkretisere, slik at man kan garantere en adekvat gjennomføring av musikkfaget i praksis. Vi vil nå anmode departementet om et møte med mål om diskutere både kortsiktige og langsiktige løsninger for musikkfaget i grunnskolen – sier Ole-Henrik Holøs Pettersen, styreleder i Musikk i Skolen.

 

Verdifullt engasjement

Musikk i Skolen ser med glede på det engasjementet som de siste dagene er blitt vist for sang og musikk på skolen, både i media og i sosiale medier. Musikk i Skolen har mange av landets skoler og musikklærere som medlemmer og har gjennom 60 år arbeidet for å styrke både musikkfaget og musikkens plass i norsk skole. Gjennom blant annet satsingen «Syngende skole» har Musikk i skolen bidratt til en nasjonal satsing på sang, rettet mot elever i norsk grunnskole, med mål om å sikre sangens plass i den norske skolehverdagen, side om side med naturfag, matematikk og leseundervisning. Ordningen er også en del av det statlig støttede tiltaket «Krafttak for sang», der en rekke nasjonale aktører har gått sammen om å styrke sangens posisjon i samfunnet generelt.

 

Særskilt de siste 10 årene har man sett en prioritering av de grunnleggende ferdighetene i skolen, med mål om å gjøre skolen mer målbar, mens det i liten grad har blitt reservert tid eller ressurser for de fag som bidrar vesentlig til elevenes evne til deltakelse, kommunikasjon, samarbeid og til kreative og skapende arbeidsmetoder. Over tid har både sang i skolen og musikkfaget som sådann blitt svekket. Dette til tross for omfattende forskning som viser at praktiske og estetiske fag er grunnleggende viktig for både den enkelte elevs utvikling og for hele skolemiljøet – sier Ole-Henrik Holøs Pettersen, styreleder i Musikk i Skolen.

 

Ønsker dialog med departementet

«Vi har lang erfaring med å jobbe opp mot lærere og skoler med mål om å styrke musikkfagets posisjon i skolen. Det skal være sagt at det gjøres mye bra av enkeltlærere og enkeltrektorer rundt om i landet, men det vi registrerer gjennom vårt virke et at det nå er helt nødvendig med strukturelle forandringer og forbedringer for at musikkfaget skal kunne gjennomføres på en god måte i skolen. Dette handler både om lærerkompetanse, lærerplanen og om intrastruktur for undervisningen. Det store engasjementet som er kommet til syne de siste dagene både fra lærere, fagpersoner og allmenheten viser at det ikke lenger er nok med å skyve ansvaret over på kommune- eller skolenivå. Det kreves nasjonale tiltak og føringer. Vi forventer nå at Kunnskapsdepartementet tar dette engasjementet på alvor og vil anmode om et møte med departementet snarest mulig der vi med vårt erfaringsgrunnlag gjerne bidrar til å drøfte både korstiktige og langsiktige løsninger for musikkfaget i grunnskolen» – sier Ole-Henrik Holøs Pettersen, styreleder i Musikk i Skolen.

 

Kontaktinfo: Ole-Henrik Holøs Pettersen tlf. 92 86 64 11