Ansatte:

Ulrika Bergroth-Plur

Daglig leder. ulrika.bergroth-plur(at)musikk.no

Ulrika Bergroth-Plur er utdannet musikklærer, pianopedagog og dirigent. I tillegg har hun videreutdannelse innenfor psykosyntese, mindfulness og NVC-nonviolent communication. Hun har i mange år virket som pedagog i skole og kulturskole og som dirigent innenfor korfeltet, og var i flere år rektor for en kulturskole i Helsingfors i Finland. Ulrika har arbeidet mye med kulturadministrasjon og politikk både i Finland og i Norge, hvor hun har bodd siden 2004. Før hun kom til Musikk i Skolen hadde hun Den kulturelle skolesekken som arbeidsområde, blant annet som konsertsjef for skolekonsertordningen.

Ulrika brenner spesielt for å sikre de estetiske fagene bedre rom og posisjon i den norske skolen. Hun ønsker å bidra til større forståelse for at mennesket er en helhet og at læring derfor må bety både kunnskap, opplevelse og mestring  - alle tre i god balanse.

Torunn Øvrebø Brotnow

Nestleder. torunn.brotnow(at)musikk.no

Torunn Øvrebø Brotnow har sin yrkeserfaring innenfor ledelse/administrasjon i skole (grunnskole, videregående skole, kulturskole) og politikk, rådgiving (privat næringsliv), kulturproduksjon (Rikskonsertene), informasjon, markedsføring/salg og fra ulike deler av musikkbransjen som freelancemusiker (trompet), lærer og prosjektleder. Hennes engasjement førte også til flere år som foreldrerepresentant i skolen med ulike verv, og hun var aktiv lokalpolitiker i Skedsmo i perioden 2003 - 2011 med hjertesaker innenfor skole/oppvekst, kultur og samfunn.

Dang Pham

Prosjektkonsulent. dang.pham(at)musikk.no

Prosjektkonsulent med spesielt ansvar for Syngende skole. Dang er komponist og musiker og var tidligere musikklærer. Han er særlig opptatt av hvordan praktisk musikkundervisning kan bidra til å gi elevene en dypere innsikt i musikkens egenart.

Eldbjørg Aakre Svensson

Regnskapskonsulent. eldbjorg.svensson(at)musikk.no

Eldbjørg har utdanning og mangeårig yrkeserfaring innen regnskap og administrasjon. Hun begynte å jobbe  i  Musikk i Skolen i 2014, og her jobber hun både med regnskap, og  organisasjonsarbeid.

Gunhild Gåsvik

Fagkonsulent. gunhild.gasvik(at)musikk.no

Gunhild Gåsvik har lang erfaring innen kulturskole, kulturproduksjon, tverrfaglige prosjekter og flerkulturelle arrangement. Hun har jobbet som kulturskolerektor, kultursjef, sanginstruktør, kordirigent og regissør i en årrekke, og har også bakgrunn innen visuell kunst. I Musikk i Skolen jobber Gunhild spesielt med Sangbanken og Skolenes sangdag i tillegg til å reise rundt til Syngende skoler.

Please reload

Styret:

Christian Tynning Bjørnø

STYRELEDER

Daglig leder Folkehøgskolerådet.

Christian Tynning Bjørnø er en norsk politiker. Han var innvalgt på Stortinget som representant for Telemark 2013-2017. I denne perioden var han medlem av Stortingets kirke-, utdannings-, og forskningskomité. Han er 1. vararepresentant til Stortinget 2017-2021

Kaja Bjørntvedt

STYREMEDLEM

Komponist og daglig leder for Kvartettserien.

Kaja Bjørntvedt er utdannet komponist, pianist og klaverpedagog fra Trinity College of Music i London og Leeds College of Music. Hun har videreutdanning i administrasjon og ledelse innenfor kunst- og kulturfeltet fra Norges musikkhøgskole. Kaja har lang erfaring som pianolærer ved ulike kulturskoler på Østlandet og i utlandet, og har gitt ut flere komposisjoner og hefter for musikkelever. Hun har kulturadministrativ erfaring fra bl.a. Ibsen Stage Company og Box Clever Theatre i London, og fra Musikk i Skolen som prosjektkonsulent. 

Cathrine Jakobsen

STYREMEDLEM

Kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør i Kulturtanken – den kulturelle skolesekken Norge.

Cathrine Jakobsen har en mastergrad i Journalistikk, har jobbet med musikkprogram i NRK TV, vært produktansvarlig i plateselskap, forskerassistent ved UiO ( Institutt for medier og kommunikasjon) og kommunikasjonsrådgiver i Rikskonsertene.

John Vinge

STYREMEDLEM

Førsteamanuensis Norges Musikkhøgskole.

John Vinge er en norsk musikkpedagog, musiker og komponist. Han har skrevet musikk for barne-tv (Fantorangen, Lese- og Tellekorpset, Sangfoni). Han var tidligere pianist i det norske bandet Trang fødsel og vokalist og låtskriver i Elvin Friendly. Han har samarbeidet med andre artister som Aasmund Nordstoga, Unge Frustrerte Menn, Morris og Something Odd. John har også en doktorgrad i musikkpedagogikk (Vurdering i musikkfag, NMH-publikasjoner 2014:1)

Bjørn Bolstad

STYREMEDLEM

Seniorrådgiver Universitetet i Oslo - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. 

Bjørn Bolstad har tidligere jobbet som lærer på ungdomstrinn, bl.a. i musikk, undervisningsinspektør og som rektor bl.a. på Ringstabekk skole i Bærum. Bolstad har Cand. Mag fra UiO med fagene musikk (m-fag), norsk og kristendomskunnskap og Master i utdanningsledelse. 

Hanne Kihlman Evang

STYREMEDLEM

Univeristetslektor i musikk ved OsloMet og musikklærer ved Vestby skole

Hanne Kihlman Evang er utdannet musikkpedagog og spesialpedagog ved Norges Musikkhøgskole og Universitetet i Oslo. Hun har også studert irsk folkemusikk ved University College Cork og jobber freelance som musiker når tiden strekker til. Hanne har erfaring som musikkpedagog fra grunnskole, kulturskole, korps og høyere utdanning både i Norge og Zimbabwe. 

Beate Brox

VARAMEDLEM

Markedskoordinator Oslo-Filharmonien.

Beate Brox er utdannet musikkpedagog ved konservatoriet i Stavanger, har videreutdanning i musikkformidling fra Norges Musikkhøgskole og fonetikk fra NTNU. Hun har tidligere jobbet i kulturskole og i grunnskole og har 20 års erfaring som utøvende musiker i Den kulturelle skolesekken. 

Mia Staurset Finjarn

VARAMEDLEM

Musikklærer Bjørndal skole, Oslo.

Mia Staurset Finjarn har jobberfaring som sanger og musikalartist, skuespiller, danser og stemme-skuespiller/sanger (dubbing/voice). Hun har også jobbet i barnhage, grunnskole, videregående skole og folkehøgskole og som korinstruktør, danseinstruktør, koreograf, sanglærer/musikalsk ansvarlig ved musikalskoler i England. Hun har PPU fra Høgskolen i Østfold (Musikk- og drama) og bachelor i Musical Theatre ved Guildford School og Acting (GSA) Universitetet i Surrey, England.

Erling Berrum

VARAMEDLEM

Rektor ved Ingieråsen skole i Nordre Follo kommune.

Erling Berrum er samtidig styrerepresentant i Kunst i skolen og Samarbeidsforum for praktisk-estetiske fag, og ansvarlig for podcasten EksistensPodden. Tidligere jobbet han som skoleforsker i Rambøll med fokus på bruk av digitale verktøy og læremidler. Han har også vært rektor på Abildsø skole og inspektør på Kastellet skole i Oslo kommune.

Please reload

E-post: musikkiskolen@musikk.no

Besøk oss: Fossveien 24, via Steenstrupsgt., 0551, Oslo

Postadresse: Postboks 2073, 0505 Oslo

Telefon: (+47) 940 84 052 (09 - 15)

  • Facebook

Følg oss på Facebook!

Musikk i Skolen er en del av: