Ansatte:

Ulrika Bergroth-Plur

DAGLIG LEDER - ulrika.bergroth-plur(at)musikk.no

Ulrika Bergroth-Plur er utdannet musikklærer, pianopedagog og dirigent. I tillegg har hun videreutdannelse innenfor psykosyntese, mindfulness og NVC-nonviolent communication. Hun har i mange år virket som pedagog i skole og kulturskole og som dirigent innenfor korfeltet, og var i flere år rektor for en kulturskole i Helsingfors i Finland. Ulrika har arbeidet mye med kulturadministrasjon og politikk både i Finland og i Norge, hvor hun har bodd siden 2004. Før hun kom til Musikk i Skolen hadde hun Den kulturelle skolesekken som arbeidsområde, blant annet som konsertsjef for skolekonsertordningen.

Ulrika brenner spesielt for å sikre de estetiske fagene bedre rom og posisjon i den norske skolen. Hun ønsker å bidra til større forståelse for at mennesket er en helhet og at læring derfor må bety både kunnskap, opplevelse og mestring  - alle tre i god balanse.

Torunn Øvrebø Brotnow

SENIORKONSULENT - torunn.brotnow(at)musikk.no

Torunn Øvrebø Brotnow har sin yrkeserfaring innenfor ledelse/administrasjon i skole (grunnskole, videregående skole, kulturskole) og politikk, rådgiving (privat næringsliv), kulturproduksjon (Rikskonsertene), informasjon, markedsføring/salg og fra ulike deler av musikkbransjen som freelancemusiker (trompet), lærer og prosjektleder. Hennes engasjement førte også til flere år som foreldrerepresentant i skolen med ulike verv, og hun var aktiv lokalpolitiker i Skedsmo i perioden 2003 - 2011 med hjertesaker innenfor skole/oppvekst, kultur og samfunn.

Eldbjørg Aakre Svensson

REGNSKAPKONSULENT - eldbjorg.svensson(at)musikk.no

Eldbjørg har utdanning og mangeårig yrkeserfaring innen regnskap og administrasjon. Hun begynte å jobbe  i  Musikk i Skolen i 2014, og her jobber hun både med regnskap, og  organisasjonsarbeid.

Gunhild Gåsvik

PROSJEKTKONSULENT - gunhild.gasvik(at)musikk.no

Gunhild Gåsvik har lang erfaring innen kulturskole, kulturproduksjon, tverrfaglige prosjekter og flerkulturelle arrangement. Hun har jobbet som kulturskolerektor, kultursjef, sanginstruktør, kordirigent og regissør i en årrekke, og har også bakgrunn innen visuell kunst. I Musikk i Skolen jobber Gunhild spesielt med Sangbanken og Skolenes sangdag i tillegg til å reise rundt til Syngende skoler.

Dang Pham

PROSJEKTKONSULENT - dang.pham(at)musikk.no

Prosjektkonsulent med spesielt ansvar for Syngende skole. Dang er komponist og musiker og var tidligere musikklærer. Han er særlig opptatt av hvordan praktisk musikkundervisning kan bidra til å gi elevene en dypere innsikt i musikkens egenart.

Styret:

Ragnhild Skodje

STYRELEDER - Seniorrådgiver, Stiftelsen IMTEC

Kort om Ragnhild:

Ragnhild har vært opptatt av sang og musikk som energikilde siden hun var et lite barn. Hun har 10 års erfaring som lærer, 20 års erfaring som skoleleder, samt at hun har vært kommunalsjef for kultur og byutvikling. Siden 2017 har hun arbeidet med lederutvikling i Stiftelsen Imtec. Ragnhild er utdannet allmennlærer, har mellomfag i musikk, mellomfag i drama og teater, skolelederutdanning og master i ledelse fra BI. Ragnhild har en variert bakgrunn som sanger innen ulike sjangre (rockeband, musikal, Oslo Filharmoniske kor, Knauskoret (jazz), og nå synger hun i TurtelDuo sammen med sin ektemann. Hun spiller piano og har lang fartstid som trombonist i ulike amatørkorps.  Hun har en forkjærlighet for trekkspill og østeuropeisk sigøynermusikk.


Hvorfor vil du bidra inn i Musikk i Skolens styrearbeid?

Jeg er opptatt av musikkens rolle i skolen og vil bidra i arbeidet for å styrke fagets legitimitet i samfunnet. Det er viktig å heve fagets status, slik at musikken får større plass i elevenes opplæring. I mine 30 år i skoleverket har jeg vært bevisst på hvordan elevenes læringsevne økes gjennom å bli stimulert av sang og musikk. Forskning viser at sang forårsaker en økning i forskjellige hormoner (oxytocin og beta-endorfin), som gjør oss gladere og mer villig til å samarbeide. LK20 (læreplanen) legger stor vekt på utvikling av profesjonelle læringsfellesskap og viktigheten av å stimulere alle intelligenser og kapasiteter – hele mennesket. Sang og musikk aktiverer motivasjon og engasjement ved at følelser aktiviseres gjennom opplevelser. Det gjør hjernen klar for arbeid ved å utvide hjernekapasiteten og øke læringsevnen.

Marianne Bjørnsdatter Gärtner Ous

NESTLEDER - Rektor, Holmestrand kulturskole

Kort om Marianne:

Marianne er utdannet sangpedagog ved Musikkonservatoriet i Stavanger, og har siden også studert spesialpedagogikk, matematikk, ledelse og tatt nasjonal rektorskole ved BI.  Hun har mange års erfaring som dirigent for barne- og ungdomskor, og jobbet 21 år i ungdomsskolen både som matematikk- og musikklærer og etter hvert som rektor.  Høsten 2018 returnerte hun til kulturskolen som rektor ved Holmestrand kulturskole.


Hvorfor vil du bidra inn i Musikk i Skolens styrearbeid?

Hun ønsker å jobbe i styret fordi hun ser viktigheten av å ha en interesseorganisasjon som kan være med på å påvirke og kvalitetssikre musikkundervisningen som gis i grunnskolen. Hun er opptatt av å gi barn og unge en kreativ plattform der de kan få fram sine uttrykk og sine stemmer, og ser det som en styrke inn i styrearbeidet å ha en bakgrunn ifra både grunnskolen, kulturskolen og utøvende virksomhet.

Terje Huse

STYREMEDLEM - Idéutvikler og videoprodusent, Mann Av Huse

Kort om Terje:

Terje har lang og sterk kompetanse innen visuell historiefortelling og kommunikasjon, også mot barn og unge, med hovedvekt på videoproduksjon. Terje har jobbet mye med ideutvikling, formidling og historiefortelling. Han er hobbymusiker og har spilt gitar i band i over 30 år. Terje har et bredt nettverk innen kultur- og næringsliv.


Hvorfor vil du bidra inn i Musikk i Skolens styrearbeid?

Jeg har ikke en tung musikkfaglig bakgrunn, men har hatt musikk som hobby og interesse helt fra ungdommen. Jeg har to barn som begge har vært flittige brukere av tilbud i kulturskolen, og der også møtet med musikkfaget i skolen har vært en del av utviklingen deres. Dette er et kjempeviktig område som handler om hele mennesket, og jeg håper at min kommunikasjonsbakgrunn kan være et lite bidrag til å løfte frem innhold og konsepter som synliggjør hvilke verdier dette skaper for både den enkelte og for skolen som helhet.

Torkel Øien

STYREMEDLEM - Rådgiver KS, avd SVT Kultur og utdanning/Rådgiver Norsk kulturskoleråd

Kort om Torkel:

Torkel Øien er 55 år og bor i Asker. Han har sin utdannelse innen musikk, pedagogikk, innovasjon samt administrasjon og ledelse.

Torkel er for tiden ansatt i Norsk kulturskoleråd og KS (kommunesektorens organisasjon) som rådgiver, med barne- og ungdomskultur som ansvarsområde.

Han har sammensatt arbeidserfaring, bl.a. som innovasjonsrådgiver, kulturhus- og kulturarenasjef i Asker kommune, konsulent i musikkorpsforbundet samt som lærer, dirigent og fagleder i kulturskolen.


Hvorfor vil du bidra inn i Musikk i Skolens styrearbeid?

Jeg mener at Musikk i skolen gjør et viktig arbeid for samfunnet, for viktige verdier og for fagområder som er av vesentlig betydning for enkeltmennesker og fellesskapet. Jeg ønsker å bidra så godt jeg kan med min erfaring, mine tanker og min arbeidskapasitet for en organisasjon som driver et viktig arbeide for praktiske og estetiske læringsarenaer og praktiske og estetiske fag.

John Vinge

STYREMEDLEM - Førsteamanuensis Norges Musikkhøgskole

Kort om John:

John Vinge er en norsk musikkpedagog, musiker og komponist. Han har skrevet musikk for barne-tv (Fantorangen, Lese- og Tellekorpset, Sangfoni). Han var tidligere pianist i det norske bandet Trang fødsel og vokalist og låtskriver i Elvin Friendly. Han har samarbeidet med andre artister som Aasmund Nordstoga, Unge Frustrerte Menn, Morris og Something Odd. John har også en doktorgrad i musikkpedagogikk (Vurdering i musikkfag, NMH-publikasjoner 2014:1)


Hvorfor vil du bidra inn i Musikk i Skolens styrearbeid?

Jeg er opptatt av musikkfagets stilling i grunnskolen, som et felles praktisk, kreativt kulturfag som treffer alle barn og unge i Norge. Jeg er opptatt av ulike former for læring, tverrfaglighet og skolen som en viktig kulturinstitusjon i nærmiljøet og i barns oppvekst. Musikk i Skolen er en forening som er opptatt av det samme, og derfor ønsker jeg å bidra. Jeg jobber i UH-sektoren og har erfaring fra ulike musikklærerinstitusjoner i landet. Jeg håper å bidra til å knytte UH-sektoren tettere til MiS sitt arbeid.

Hanne Kihlman Evang

STYREMEDLEM - Universitetslektor i musikk ved OsloMet

Kort om Hanne:

Hanne Kihlman Evang er utdannet musikkpedagog og spesialpedagog ved Norges Musikkhøgskole og Universitetet i Oslo. Hun har også studert irsk folkemusikk ved University College Cork og jobber freelance som musiker når tiden strekker til. Hanne har erfaring som musikkpedagog fra grunnskole, kulturskole, korps og høyere utdanning både i Norge og Zimbabwe.


Hvorfor vil du bidra inn i Musikk i Skolens styrearbeid?

Jeg ønsker å støtte opp under det viktige arbeidet Musikk i Skolen gjør for musikklærere og elever i hele landet. Jeg kan bidra med erfaringer fra hverdagen i skolen, og som sparringspartner i refleksjoner rundt det musikkpedagogiske fagfeltet. Jeg håper også å bidra til å finne gode strategier for Musikk i Skolens samarbeid med UH-sektoren. 

Erling Berrum

VARAMEDLEM - Rektor ved Ingieråsen skole, Nordre Follo kommune.

Kort om Erling:

Erling Berrum er samtidig styrerepresentant i Kunst i skolen og Samarbeidsforum for praktisk-estetiske fag, og ansvarlig for podcasten EksistensPodden. Tidligere jobbet han som skoleforsker i Rambøll med fokus på bruk av digitale verktøy og læremidler. Han har også vært rektor på Abildsø skole og inspektør på Kastellet skole i Oslo kommune.


Hvorfor vil du bidra inn i Musikk i Skolens styrearbeid?

Jeg ønsker å være med på arbeidet for å ivareta og styrke musikkfagets posisjon, rolle og muligheter i grunnskolen. Jeg håper å kunne bidra med praksisnære råd og innspill.

Camilla Myhrer-Næss

VARAMEDLEM - Lærer og sangpedagog bosatt i Bergen

Kort om Camilla:

Camilla er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning i musikk og er nå på sitt 19. år i grunnskolen.
Camilla er autorisert sangpedagog i Komplett sangteknikk (CVT) fra Complete Vocal Institute i København, og jobber ved Sangsenteret i Bergen ved siden av lærerjobben. Camilla har videreutdanning i barnekorledelse fra Norges musikkhøgskole og har lang erfaring som dirigent, sanger og som kursholder for kor og vokalgrupper. Camilla er inspirator for Syngende skole.


Hvorfor vil du bidra inn i Musikk i Skolens styrearbeid?

Som lærer og sangpedagog, og nå som vara i styret i Musikk i Skolen, får jeg drive med det jeg synes er aller finest: å bidra til at sang og musikk kan få en større plass og verdi i skolen. Det er mye bra i norsk skole, og jeg elsker jobben min, men vi har fortsatt en vei å gå når det gjelder de estetiske fagene. Min drøm er at sang og estetikk blir en grunnleggende ferdighet i skolen!

Mia Staurset Finjarn

VARAMEDLEM - Musikklærer Bjørndal skole, Oslo.

Kort om Mia:

Mia Staurset Finjarn har jobberfaring som sanger og musikalartist, skuespiller, danser og stemme-skuespiller/sanger (dubbing/voice). Hun har også jobbet i barnehage, grunnskole, videregående skole og folkehøgskole og som korinstruktør, danseinstruktør, koreograf, sanglærer/musikalsk ansvarlig ved musikalskoler i England. Hun har PPU fra Høgskolen i Østfold (Musikk- og drama) og bachelor i Musical Theatre ved Guildford School og Acting (GSA) Universitetet i Surrey, England.


Hvorfor vil du bidra inn i Musikk i Skolens styrearbeid?

Jeg ønsker å bidra inn i Musikk i Skolens styrearbeid fordi jeg er opptatt av musikkfaget plass og betydning i grunnskolen. Jeg ønsker å få innsikt i hvordan faget utøves i skolen, bidra med mine egne erfaringer og påvirke fagets fremtid. Jeg håper jeg kan bidra med mine erfaringer fra arbeid som musikklærer på barnetrinnet, nærmere bestemt på en Oslo-skole der 90% av elevene har et annet språk enn norsk som morsmål. Like mye som musikkfaget skal berike og påvirke elevene i skolen, beriker og påvirker elevene også musikkfaget; med deres bakgrunn, kultur og interesser.