Arkiv

Her finner du en oversikt over politiske innspill, høringsuttalelser, vedtekter, skriv fra landsmøter mv.

MiS 2017 - Innspill til kjerneelementer i skolefageneDato: 29.09.17Vis
Kulturskoleløftet – kulturskole for alleDato: 14.02.11Vis
Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Kompetansekrav for undervisning m.m.Dato: 10.01.11Vis
SEF 2020 - Høringssvar til Nasjonale retningslinjer for lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13Dato: 11.11.20Vis
SEF 2020 - Innspill til barne- og ungdomskulturmeldingDato: 25.06.20Vis
MiS 2020 - Høringssvar til Nasjonale retningslinjer for lærerutdanning i praktiske og estetiske fagDato: 11.11.20Vis
MiS 2020 - Høringsuttalelse om eksamenDato: 16.04.20Vis
MiS 2018 - Høringssvar til adgang til PPU på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag - oppfølging av stortingsvedtakDato: 03.10.18Vis
Økt fleksibilitet i grunnskolenDato: 10.05.13Vis
SEF 2020 - Innspill til Master i kunstfag Høgskolen VestlandetDato: 03.02.21Vis
SEF 2019 - Høringssvar til NOU 2019 25 (Med rett til å mestre)Dato: 30.06.20Vis
MiS 2019 - Innspill til barne- og ungdomskulturmeldingDato: 30.09.19Vis
MiS 2020 - Høringssvar til Valgfag på ungdomstrinnet - Sal og sceneDato: 14.04.20Vis
Endringer i Frifond OrganisasjonDato: 14.06.12Vis
MiS 2020 - Innspill til Barne- og ungdomskulturmelding om Syngende skole og Skolenes sangdagDato: 15.06.20Vis
MiS 2018 - Innspillsrunde kjerneelementer, siste innspillsrundeDato: 17.04.18Vis
SEF 2020 - Høringssvar til NOU 2020 23 (Ny opplæringslov)Dato: 24.06.20Vis
SEF 2021 - Innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanningDato: 09.09.21Vis
Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningDato: 19.01.10Vis
Innspill til komitebehandlingen av Prop. 84 LDato: 07.05.12