Kurs og arrangementer

Skolenes musikkpris

La elevene ved din skole få oppleve mer musikk i skolehverdagen skoleåret 2022/23!

Med Skolenes musikkpris vil vi løfte fram og honorere skoler som, sammen med sine lærere, prioriterer musikk som en sterk og integrert del av skolehverdagen, i tillegg til å ivareta musikkfaget på en god måte.

Bidra til:

 • at sang og musikk blir integrert som en viktig del av skolens hverdag
 • at musikkfaget er solid forankret i Fagfornyelsen med det skapende og utøvende i sentrum
 • at estetiske læreprosesser også har en naturlig plass i andre fag
 • at musikklærerens arbeid blir verdsatt, og at det gis gode forutsetninger og rammevilkår for musikkundervisningen

Skolenes musikkpris 2022/23

Dersom sang og musikk er integrert som en viktig del av skolens hverdag og dere har en musikkplan som ivaretar faget i hht læreplanen, så meld dere på til Skolenes musikkpris! Om dere ikke er helt der enda, men vil bruke prisen som motivasjon for arbeidet neste skoleår, så er det fortsatt tid. Husk å ta det med i planleggingsdagene før neste skoleår!

Musikk skaper glede og trivsel, bidrar til bedre helse og økt konsentrasjon og læringsevne!

For å sitere lektor, spesialpedagog og forfatter Toril Karstad, så bidrar sang til at barn, unge og voksne overvinner frustrasjoner og uro, samtidig som at opplevelsen av tilhørighet styrkes. Musikkaktiviteter har en positiv effekt på engasjementet og kan gjenoppbygge en ødelagt skolemotivasjon. Musikk har potensial til å bedre selvfølelsen, selvtilliten og humøret.

Skolenes musikkpris

 • Skolen får et fagarrangement med en pedagog/instruktør/inspirator, samt en person fra Musikk i Skolen. Skolen kan velge om tiltaket skal brukes sammen med elevene eller bare med musikklærer/musikkteam og resten av kollegiet
 • Arrangementet dokumenteres for å synliggjøre skolens arbeid som inspirasjon for andre
 • Diplom med skolens og musikkansvarliges navn

Forutsetninger

 • Skolen har ambisjoner om at sang og musikk skal være integrert som en viktig del av skolens hverdag.
 • Musikkfaget skal være solid forankret i Fagfornyelsen med det skapende og utøvende i sentrum.
 • Estetiske læreprosesser skal også ha en naturlig plass i andre fag.
 • Musikklærerens arbeid blir verdsatt, og det gis gode forutsetninger og rammevilkår for musikkundervisningen.