Kurs og arrangementer

Webinarer, webdiskusjoner, nettverkssamlinger og debatter

Musikk i skolen arrangerer i løpet av året jevnlige webinarer, webdiskusjoner, nettverkssamlinger og debatter. Debattene gjennomføres enten digitalt, eller fysisk i Seilet - Huset for kunst og kultur i skolen, i Oslo. Enkelte av arrangementene gjennomføres i samarbeid med de andre organisasjonene i Seilet.