Kurs og arrangementer

Lærertorg 2022

Digitalt lærertorg for praktiske og estetiske fag. Musikk i Skolen deltar med sesjoner om kreativ lytting i klasserommet, og langtidsplanlegging i musikkfaget.

Sted: Digitalt

Start: 13. september 2022 kl. 11:00

Slutt: 13. september 2022 kl. 14:00

Pris: 100,- for medlem / 300,- for andre

13. september er det nok en gang klart for digitalt lærertorg for praktiske og estetiske fag. Vi i Musikk i Skolen deltar sammen med organisasjonene Kunst i Skolen, Kunst og design i skolen, Drama- og teaterpedagogene, SANS og Mat og helse i skolen. Målet med arrangementet er å gi påfyll og inspirasjon til lærerne i disse fagene, både med felles program som er relevant for alle de ulike fagene, og fagspesifikke opplegg.

Arrangementet varer fra kl 13 - 16, og Musikk i Skolen sitt fsgopplegg for musikklærere er fra kl 14 - 15. Nærmere informasjon om påmelding og program for hele arrangementet kommer i august. Her er informasjon om vårt fagkurs:

14.00 - 15.00 Musikk i Skolen: v/ Silje Karlsen, musikklærer ved Engebråten skole og Vebjørn Nevland Moen, musikklærer ved Nordseter skole

Kreativ lytting i klasserommet - hvordan få det til?

I første del av sesjonen undersøker vi hvordan kjerneelementet “oppleve musikk” kan jobbes med gjennom kreative og inspirerende lytteoppgaver. Vi prøver også ut det nye verktøyet Itomixer for å se hvordan det kan brukes i undervisningen og i lytteoppgavene.

Effektiv planlegging av musikkfaget

I den andre delen av sesjonen deler vi erfaringer og tanker om treårs-planlegging, og om årsplanleggingen som en musikklærer forventes å gjøre. Hvordan kan man planlegge effektivt og samtidig realistisk? Hvordan kan man spare tid og energi gjennom å planlegge godt både på lang sikt og for det kommende skoleåret? Eksempler på maler og metoder.