Kurs og arrangementer

Musikk i Skolen digitalt Landsmøte 2023

Musikk i Skolen arrangerer landsmøte annet hvert år. Landsmøtet er det høyeste beslutningsorganet i organisasjonen. Alle som er medlemmer i Musikk i Skolen kan delta på landsmøtet. Påmelding til post@musikkiskolen.no senest 19. april.

Sted: Digitalt over Google Meet

Start: 26. april 2023 kl. 16:00

Slutt: 26. april 2023 kl. 18:00

Musikk i Skolen arrangerer landsmøte annet hvert år. Landsmøtet er det høyeste beslutningsorganet i organisasjonen.

På landsmøtet godkjennes bl.a. regnskap og vedtekter, der velges styre og godkjennes styringsdokumenter (virksomhetsplaner og budsjetter).

Alle som er medlemmer i Musikk i Skolen kan delta på landsmøtet.

Saker som medlemmer ønsker å få behandlet på landsmøtet må være styret i hende minst fire uker før landsmøtet og sendes inn til post@musikkiskolen.no senest 29. mars 2023.

Påmelding til landsmøtet til den samme mailadressen senest 19.4. Påmeldte får tilsendt meet-lenke i forkant av møtet.

Påmeldte til landsmøtet får sakspapirer tilsendt senest en uke før landsmøtet. Skoler, institusjoner, organisasjoner, kulturfora og aktivitetsgrupper, kan kun avgi én -1- stemme i møtet. Disse kan være representert ved fullmakt. Alle medlemmer som er til stede på landsmøtet har én -1- stemme. Avstemninger avgjøres ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. (vedtekter §4).