Kurs og arrangementer

Nettverkssamling for Osloskolen (1.-7.)

Nettverkssamling for musikklærere i Oslo. Et samarbeid mellom Musikk i Skolen og Utdanningsetaten (UDE).

Sted: Seilet - Huset for kunst og kultur i skolen

Start: 8. desember 2022 kl. 13:00

Slutt: 8. desember 2022 kl. 15:00

Påmelding

Fagnettverk for musikklærere

Musikk i Skolen og Utdanningsetaten (UDE) inviterer til fagnettverk for musikklærere på tvers av skolene i Oslo.

Vi inviterer nå musikklærere i Oslo på 1.-7. trinn til tredje nettverkssamling dette skoleåret i våre lokaler på SEILET den 8. desember kl. 1400-1600. Innholdet er en blanding av erfaringsdeling, praktiske verksted og mini-kurs, samt generelt samarbeid rundt musikkfaget. Vi ønsker gjennom dette å skape en faglig møteplass for alle som underviser i musikk, og å samle og spre kompetanse blant lærerne i Osloskolen.

Deltakelse i nettverket bør avklares med ledelsen på skolen. Vi ønsker alle velkommen til å delta så ofte som mulig for å sikre faglig kontinuitet.

Meld deg på!