Kurs og arrangementer

Opprette kulturforum

Kulturforummodellen er utviklet for å ivareta og bruke verdifull lokal kompetanse og sikre dialog og samhandling mellom formelle og uformelle aktører lokalt.


Kulturforumets styringsgruppe blir et nav for samarbeid mellom offentlige og frivillige aktører og for en mer effektiv ressursbruk, nye initiativ og fellesprosjekter. Lokale nøkkelpersoner med ulike roller og nettverk skaper en sterk allianse som sikrer bedre koordinering av aktivitet og bedre ressursutnyttelse til beste for lokalmiljøet.

Kulturforumet blir grunnlaget for den lokale kulturelle grunnmuren.

Skolens kulturforum: Skolen kan opprette sitt eget kulturforum. For de fleste familier representerer skolen en kjent og trygg arena. Visjonen er at denne arenaen skal være åpen og tilgjengelig med stor bredde av fritidsaktiviteter også etter skoletid. Kulturforummodellen er godt egnet for bedre samordning av aktivitet også ved den enkelte skole.


I presentasjonen litt lenger ned kan du lese mer om kulturforummodellen og skolens kulturforum.


Å opprette Kulturforum

Musikk i Skolen tilbyr veiledning og seminar for skoler, kulturskoler eller kommuner som ønsker å opprette kulturforum.

Musikk i Skolen kan bistå skoler, kulturskoler eller kommuner som ønsker å etablere kommunalt og/eller lokalt kulturforum. Medlemskap i Musikk i Skolen med stor produktpakke gir tilgang til 2 timer gratis oppstartsrådgiving/mentorressurs. Deretter gjelder prisene nedenfor.

Pris og omfang

Veiledning
1 time digital veiledning over zoom.
Pris kr 500

Veiledningsseminar
3 timer webinar over zoom. Råd, forslag og tiltak tilpasset lokale forhold.
Pris: kr 1.500,- (inkl. forberedelse og veiledning)

Veiledningsseminar (fysisk besøk på stedet)
Fellesmøte/presentasjon for aktører som ønsker å etablere kulturforum sammen.
Pris på forespørsel.

Kulturforum - presentasjonKulturforum- presentasjon