Barnas / Ungdommmens Klimakonferanse

Barnas Klimakonferanse / Ungdommens Klimakonferanse er en musikal for 5. - 9. trinn med tekst og musikk av Kjersti Østnes Eggum, laget for Musikk i Skolen.

 

Det er utviklet en egen læremiddelpakke tilknyttet kompetansemålene i naturfag, samfunnsfag, norsk, regning, musikk, kroppsøving og kunst og håndverk. I tillegg inneholder den flere tverrfaglige oppgaver. Oppgavene kan gjennomføres enkeltvis innenfor fagene, eller knyttes direkte opp til innøving av musikalen.

 

Musikalen og læremiddelpakken kan brukes i sin helhet av en skole/ kulturskole, eller delvis innenfor de enkelte fagene. Tema kan være klima, miljø, energi og ”bruk og kast”, eller sanger, dramatiseringer eller danser.

 

Musikalen har egne nettsider der manus (fullstendig og forkortet versjon), noter, koreografier etc. ligger tilgjengelig for brukere som har kjøpt lisens. Musikalen med læremiddelpakke koster kr. 598,- og kan kjøpes hos Musikk i Skolen.

 

Ta kontakt!