Bli med på Musikk og Ungdoms Prøysenfest!

 

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB skal Musikk og Ungdom i 2014

sørge for en storslått hundreårsfeiring for dikteren og musikeren Alf Prøysen,

blant annet gjennom en egen støtteordning. Gjennom Prøysenfest! søker

Musikk og Ungdom tiltak over hele landet som på ulikt vis markerer Alf Prøysens

jubileum for barn og unge. Enkeltpersoner, foreninger, grupper, skoler,

organisasjoner og andre kan søke om inntil 20 000 kroner til prosjekter som vil

markere Prøysen i løpet av våren og sommeren 2014.

 

Søknadsfristen er 1. mai.

 

Les mer om hvordan du kan søke her!