Her er en mulighet til å styrke din kompetanse innenfor sangledelse og bli inspirert sammen med andre. Verktøy og arenaen er kor og sang – men det har også stor overføringsverdi til andre fag og områder. Vi trener oss i å innstudere enkle enstemmige sanger, og litt mer vanskelige og krevende musikkstykker. Vi lærer oss metodikk og får enkle tips til hvordan man enkelt kan ta skrittet fra enstemt til flerstemt klingende kor.

 

Ta kontakt for mer informasjon

Chorissimo - fra enstemt til flerstemt sang