MLD_-_Banner_-_Musikklærerdagene_2020_(

Musikklærerdagene 2020 - en kilde til inspirasjon, glede og faglig påfyll for alle lærere som underviser i musikk i grunnskolen.

Årets musikk-konferanse blir digital, og derved annerledes enn vi det hadde sett for oss. Det oppstår nye utfordringer men samtidig helt nye muligheter. Den faglige rammen er fortsatt Fagfornyelsen, og nå kan alle – uavhengig av tid og sted  – få tilgang konferansen digitalt i ett helt år.

Støttet av  

Ingeborg Nebelung

Jørgen Moltubak

Bendik Fredriksen

Hanne Kihlman Evang

Annette Brandanger

Musikk i Skolen - musikkiskolen@musikk.no - www.musikkiskolen.no

Besøksadresse: SEILET – Huset for kunst og kultur i skolen - Fossveien, 24, inngang Steenstrups gate, 0551 Oslo - Postadresse: PB 2073 Grünerløkka, 0505 Oslo

E-post: musikkiskolen@musikk.no

Besøk oss: Fossveien 24, via Steenstrupsgt., 0551, Oslo

Postadresse: Postboks 2073, 0505 Oslo

Telefon: (+47) 940 84 052 (09 - 15)

  • Facebook

Følg oss på Facebook!

Musikk i Skolen er en del av: