Plan for styrking av de praktiske og estetiske fagene i skolen

11.10.2016 vedtok Stortinget at Regjeringen skal utarbeide en plan for hvordan man skal styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen. Musikk i Skolen har siden den gang mobilisert og samarbeidet med representanter fra ulike fagmiljøer for å forsikre oss om at relevant og nødvendig informasjon om alle sider av problemstillingen skulle komme fram til dem som skulle utarbeide planen. Våren 2019 venter fortsatt, og ingen kan svare på om/når planen skal legges fram! Se tre av våre konkrete forslag/innspill til KD her: Innspill etter dagskonferanse 3.4.17, etter møte med KD 22.5.17 og innspill fra alle organisasjonene i Seilet- Huset og kunst og kultur i skolen 8.1.19

Sangopprøret

Se de ulike innleggene:

 

Lytt til sangopprøret

SEFs uttalelse i Dagsavisen 14.11.17.

 

Sviktende musikkundervisning i skolen er et alvorlig demokratisk problem

Innlegg i Musikkultur v/ daglig leder Ulrika Bergroth-Plur 31.10.17.

 

Vi har ventet lenge nok!

Innlegg i Ballade v/ styreleder Ole-Henrik Holøs Pettersen og daglig leder Ulrika Bergroth-Plur 16.10.17.

 

Musikkens posisjon og rolle i skolen må styrkes

Pressemelding fra Musikk i Skolen v/ styreleder Ole-Henrik Holøs Pettersen 9.10.17.

 

 

 

Andre lenker til den pågående debatten (ikke i kronologisk rekkefølge):

 

Facebook: Protestgruppe mot fjerning av sang i læreplanen

 

Underskriftskampanje adressert til Kunnskapsdepartementet:

"Ja til at "sang" blir nevnt og vektlagt i fremtidige lærings- og fagplaner for grunnskolen." 

 

Videoopprop: "Den stemmen jeg har"

 

Å fjerne sang i overordnede skoleplaner er en dårlig idé (Dagbladet)

 

Voksen skole er en av få som satser på sang (Musikkultur)

 

Skal grunnskolen framleis synge lite og dårleg, kunnskapsminister? (Dagbladet)

 

Synging fjernet fra læreplanen: - Historieløst (Dagbladet)

 

Sang i skolen: Kunnskapsministeren blander kortene (Ballade)

 

Tusenvis for skolesang (Khrono)

 

Forskarar åtvarar mot å fjerna song i skulen: – Vil vera til skade for barn og unge (framtida.no)

 

Slakter regjeringens sang-stopp i skolen (TV2)

 

Glem ikke sangen! (Dagsavisen)

 

Frykter sang forsvinner fra skolen (NRK TV)

 

Kunnskapsministeren sang svar etter Facebook-aksjon (NRK)

 

Ingen endring for sang og musikk i skolen (regeringen.no)

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ingen-endring-for-sang-og-musikk-i-skolen/id2573861/

 

Sang i skolen (NRK radio)

 

 

 

Høsten 2017 gikk det en het debatt om sangens, musikkens og de estetiske fagenes rolle i norsk skole. Det ble blant annet etablert en uavhengig protestgruppe på Facebook, gjennomført en underskriftskampanje, innhentet videouttalelser fra mange kjente og ukjente stemmer i samfunnet og det ble skrevet en stor mengde kronikker, debattartikler og innlegg. Oppmerksomheten rundt sang og musikk i skolen har med andre ord vært større enn på veldig lenge.

 

Musikk i Skolen kom i den forbindelse med flere uttalelser og innspill, både ved styremedlemmer, styreleder og daglig leder. Sist i rekken av uttalelser var et innlegg i Dagsavisen den 14.11 fra Musikk i Skolen sammen med de andre organisasjonene i Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF).  Musikk i Skolen fortsetter å holde diskusjonene i gang, og øve press på de instanser som konkret kan påvirke og styrke musikkfagets, sangens og de estetiske fagenes posisjon og kvalitet i norsk skole.

Daglig leder Ulrika Bergroth-Plur

Styreleder Ole-Henrik Holøs Pettersen