Syngende skole

 

Musikk i Skolen har i forbindelse med Krafttak-prosjektet operatøransvar for den satsingen som retter seg mot barn og unge, Syngende skole. 

 

Vi ønsker å motivere skolen til å bruke sang i alle fag, og i hvert fall gi barna anledning til å synge hver dag. I tillegg ønsker vi at skolen integrerer så mye sang som mulig inn i sin generelle virksomhet og at den skaper tradisjoner der sang brukes aktivt på skolen og i nærmiljøet. 

Les mer om syngende skole

Krafttak for sang støtter Den kulturelle spaserstokken!

 

 

De siste dagene har det pågått en debatt i mediene om regjeringens forslag om å legge ned Den kulturelle spaserstokken. En gjentagende misforståelse i debatten er at Krafttak for sang er en fullgod erstatning for Den kulturelle spaserstokken. Dette stemmer ikke, og har heller ikke vært hensikten med initiativet Krafttak for sang. 

 

Krafttak for sang omfatter et helhetlig program for alle aldersgrupper, blant annet programmet Syngende skole, og vil ikke være i stand til å erstatte Den kulturelle spaserstokken. Vi er ikke enige i å stryke bevilgningene til Spaserstokken, som vi anser for å være et svært givende, effektivt og treffende tiltak i eldreomsorgen. Krafttak for sang er et godt supplement til Spaserstokken, men vil ikke fungere som en erstatning. 

 

Les Pål Djuves kronikk som oppklarer misforståelsen og klargjør hva Krafttak for sang egentlig er og skal.  

Skal ansatte erstatte profesjonelle musikere?

Av Pål Djuve, nestleder i styringsgruppen for Krafttak for sang/Generalsekretær i Folkeakademienes Landsforbund

 

Den siste uken har det utviklet seg en mediestorm om regjeringens forslag om å avvikle Den kulturelle spaserstokken og i stedet satse på Krafttak for sang. Institusjonsbeboere, ansatte, kunstnere, «folk flest» og politikere både på kommune- og nasjonalt nivå ytrer seg. Facebooksiden «Stopp kulturkutt til sykehjem – behold Den kulturelle spaserstokken» nærmer seg 16 000 støtteerklæringer.

 

Også Krafttak for sang – 25 landsomfattende organisasjoner -  vil opprettholde Spaserstokken. Tilbudet gir institusjonsbeboere og eldre gode kulturopplevelser, mulighet til selv å delta, skaper arbeidsplasser for profesjonelle og genererer stor frivillig innsats av kulturengasjerte mennesker. Det må ikke forsvinne!

 

Mange institusjonsbeboere er demente, men ikke mindre verd som mennesker for det. Selvsagt skal de både ha tilbud om konsertopplevelser og mulighet for å være aktive som kulturutøvere og hvis mulig - som deltakende medborgere. Dette er både menneskeverd i praksis og stimulerer det friske.

 

Forskning viser positive sammenhenger mellom kultur og helse.  Kultur er forebyggende, og har i følge det anerkjente forskningsmiljøet rundt Gunnar Bjursell, professor emeritus ved Karolinska institutet, også legende effekt. Vi vet, sier de, at musikk både kan stimulere læring og dempe smerte. Dans kan forebygge benbrudd hos eldre og spare staten for millioner. I HUNT3 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag – 2011) fant forskerne at alle som konsumerer kultur opplever bedre helse, er mer tilfredse med livet og har mindre angst og depresjon sammenlignet med de som er mindre opptatt av kultur. Og jo mer en synger, spiller og danser selv, jo høyere er skåren for god helse.

 

Bør så ansatte synge? Og i hvilke sammenhenger? Forskning fra flere land dokumenterer at sang er et effektivt terapeutisk virkemiddel i behandling og stell av demente. Virkningen kan være økt trivsel, forbedret arbeidssituasjon, redusert stelletid, sykefravær og medisinbruk. Er ikke dette verdt å prøve ut?

 

Mandag 20. oktober viste NRK1 programmet Puls, der Helene Sandvig tok oss med til sin dementsyke far. Han har nesten mistet språket, er forvirret og lite til stede. Med var sykepleier og musiker Gina Nordbye: Hendelsen da Norbye sang Roger Whittakers «The last farewell» beskriver godt det Krafttak for sang arbeider med:

 

«Jeg fikk små glimt av den pappaen jeg husker så godt. Det kom liv i pappas ansikt. Da Gina er ferdig med å synge ser han på oss sier: – Det kan ikke bli mer ekte enn dette.
Jeg kjente igjen tonasjonen i stemmen hans. Det lille nikket på hodet som han ofte gjorde når han sa noe han mente veldig. Den lille sangstunden på rommet hans, var et lite øyeblikk av magi. Fra å være helt i ørska da jeg kom, strammet han seg opp, ordene kom og tydeligvis også minner. Jeg så at han var rørt fra Gina slo den første tonen på pianoet. Så klarte han ikke å holde tilbake lenger. Det brast. Det var godt og vondt på samme tid. 
Jeg er overbevist om at musikk og nærhet er viktig for pappa og andre demente».

(Helene Sandvig, Facebook).

 

Det er fantastisk at helsepersonell bruker sang på denne måten. Men her må en ikke nødvendigvis være profesjonell. Blir det akseptert som naturlig å bruke sang i pleiesituasjonen, vil slike opplevelser skje om og om igjen.

 

Men - ansatte skal ikke overta som sangere i stedet for profesjonelle musikere! Her må vi kunne tenke to tanker samtidig og ha fokus både på kunsteriske opplevelser og på kultur som redskap til bedret helse. Krafttak for sang står for en helhetlig satsing på sang i eldreomsorgen og institusjonene – en satsing som omfatter konsertopplevelser med profesjonelle, deltakelse gjennom allsang, etablering av sanggrupper og kor, sangopplevelser med besøk av barnegrupper, kor og frivillige fra lokalmiljøet og bruk av sang direkte i pleiesituasjonen. Å få til dette krever kunnskap og motivasjon. Vi vil derfor  – sammen med fagfolk - lage opplæringsprogrammer slik at ansatte skal se det som naturlig å bruke sang i den daglige omsorgen.  

 

Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har satt av penger til utprøving og utvikling av nye modeller og tiltak for kulturbruk i institusjonene. Dette bør regjeringen få ros for. Sant og si burde det vært gjort for lenge siden. Når det nå skjer, er vi glade for det.

 

Men, behovet for kunst og kultur på institusjonene er langt større enn det et samlet kultur-Norge – offentlig ansatte, kunstnere, kulturorganisasjonene, musikkpedagoger, kulturaktivitører og frivillige  - gir i dag. Derfor bør satsingen ikke reduseres, men økes betraktelig. Krafttak for sang oppfordrer det politiske Norge til å ta Den kulturelle spaserstokken inn igjen i statsbudsjettet, samtidig som de foreslåtte bevilgningene til utprøving av nye kulturtiltak i helse- og omsorgsarbeid opprettholdes.

 

Krafttak for sang kan ikke erstatte Den kulturelle spaserstokken, men utfyller denne. Å bygge ut og utvikle begge vil både samfunnet og menneskene som nyter godt av disse, vinne på.