Det lønner seg å bli medlem akkurat nå!

 

Musikk i Skolen er en medlemsorganisasjon som jobber for at alle barn og unge skal få oppleve og utøve musikk. Vi tilbyr kurs, prosjekter og konsulentbistand for skoler og andre, og produserer og formidler fagmateriell. Vi arrangerer Skolenes sangdag og fagsamlinger som Musikklærernes dag, gjennomfører studieturer og har et utbredt samarbeid med andre aktuelle kulturaktører. Vi jobber praktisk og politisk for å øke kulturfaglig kompetanse både i og utenfor skolen. 

 

DET LØNNER SEG Å BLI MEDLEM AKKURAT NÅ!

Musikk i Skolens medlemmer er musikkgrupper, skoler, organisasjoner, pedagoger, musikere og andre som er opptatt av å utvikle og styrke musikken og kulturens rolle i samfunnet.

 

Ved innmelding før 10.mai 2016 får alle som melder seg inn en flott innmeldingsgave med heftet Sang, spill og sprell 1 (Sang, rytmikk og bevegelse 6-13 år) fra serien ”Musikk i Skolen inspirerer” i tillegg til instruksjons-DVD og cd til Fengende dans («Fra salsa til streetdance») og Danselyst (folkedans).

 

Din skole har mange fordeler av å være medlem, blant annet rabatter på kurs, noter og instrumentinnkjøp. Husk at som personlig medlem får du i tillegg blant annet gratis scenekort med store rabatter til forestillinger og konserter over hele landet. Mer informasjon og oversikt over innmelding og medlemsfordeler finner du her.

Musikk i Skolen har ansvar for Syngende skole, en sangsatsing rettet mot barn og unge i norsk grunnskole. Gjennom Syngende skole bidrar vi til en positiv holdning til sang, gir lærerne de metodiske verktøyene de trenger for å lede sang, og sikrer at skolebarn får synge hver dag. Skolen blir også en aktiv drivkraft for sang i lokalmiljøet ved at foresatte og andre i nærmiljøet inviteres med.

 

Sang kan bidra til et positivt læringsmiljø, den skaper variasjon i undervisningen og bidrar i tillegg til et mer inkluderende psykososialt miljø. Sang og felles musisering virker positivt på kognitive prosesser, språkinnlæring, hukommelse og motivasjon for læring. Sang kan forebygge mobbing og bidra til naturlig integrering av barn fra ulike kulturer. Det skapes tradisjoner som blir felleseie for alle barn og voksne på skolen – uansett sosial eller geografisk bakgrunn og alder.

 

Les mer om Syngende skole, ta i bruk nyttige sangverktøy og bli inspirert på www.syngendeskole.no