Eksamen i musikkfaget – hva tenker du?

 

Musikk i Skolen ønsker innspill til vårt høringssvar om eksamen i musikkfaget. Svar senest 5. april.

 

Det er lyst ut en høring om «endring i bestemmelser om vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanene». I forslaget foreligger blant annet forslag om å innføre eksamen i praktiske og estetiske fag, i tillegg til endringer i vurderingspraksis.

Musikk i Skolen er i utgangspunktet positiv til tiltak som kan komme til å styrke posisjonen og status for musikkfaget, sikre kompetansen hos musikklærerne, og styrke fagets strukturelle og praktiske forutsetninger. Å innføre eksamen kan gi en slik effekt. Det er imidlertid fortsatt mange åpne spørsmål som det er viktig at blir drøftet før man konkluderer.

Det gjelder blant annet selve gjennomføringen av eksamen, tilrettelegging for undervisning og eksamen og å sikre nødvendige ressurser for faget - ikke bare i forbindelse med eksamen, men også under hele skoleåret. Ikke minst er det viktig å se på om og hvordan en eventuell eksamen kan være med på å styrke faget som helhet – knyttet opp mot elevenes faktiske læring, inspirasjon og motivasjon.

 

Musikk i Skolen vil nå gjerne høre hva du som underviser i musikk mener om dette!

Vi ønsker innspill, slik at vi, i vårt høringssvar, kan gi en hensiktsmessig og bred analyse av utfordringer, muligheter og behov. Vi er takknemlige om DU vil ta deg tid til å svare på noen spørsmål som kan belyse akkurat din mening om saken.

Svar HER

Frist for å gi ditt innspill til oss er 05. april 2020. Tusen takk!

 

Det er også viktig og flott om du svarer på selve høringen fra Utdanningsdirektoratet.

Frist for å svare på den er nå utsatt til 21. april.