Endringer for Frifond 2015

Musikk i Skolen får snart nytt medlemsregister med eget område for hvert medlem. Her vil alle til enhver tid kunne se og vedlikeholde egen kontaktinformasjon og administrere tilsvarende for  dem man eventuelt er kontaktperson for. I tillegg skal alle søknader og rapporter sendes herfra.

 

Skjema (frifonderklæring) for søknad om midler for 2015/16 vil bli gjort tilgjengelig via de nye medlemssidene i løpet av mars 2015. Informasjon blir sendt alle kontaktpersoner for grupper og kulturfora i god tid før dette.

 

Frifondordningen blir stadig evaluert og justert, og det blir noen små endringer også for 2015.
Viktigste endring for neste tildelingsperiode, er at alle medlemmer i en gruppe eller et kulturforum må betale minimum kr 50 pr år til egen gruppe.

 

Ved kontroll må kontaktperson for gruppen/ kulturforumet kunne legge fram medlemslister med navn, fødselsdato og en bekreftelse på at hvert medlem har betalt minst kr 50 til sin egen gruppe. Krav om intern kontingent er et krav fra Norsk Musikkråd, og er nytt fra 2015.

 

Kulturforumets styringsgruppe mottar driftsmidler som skal gå uavkortet til kulturaktivitet for barn og unge. Underlaget for utregningen av kulturforumets aktivitetsstøtte er antall medlemmer i styringsgruppen selv om pengene går til de unges aktivitet. Medlemmene i styringsgruppen må derfor også betale kr 50 hver til kulturforumet.

 

Se retningslinjer for Frifond organisasjon på NMR sine nettsider