Å skape en sangstund

 

En sangsamling – stor eller liten – kan være så mye mer enn å synge den ene sangen etter den andre. Med små, men effektive virkemidler kan en sangstund bli en magisk liten forestilling, og en viktig kunstnerisk opplevelse både for de som er med og de som hører på. Det er ikke så mye som skal til for  å gjøre en forskjell, så prøv! Her er noen tips – grunnprinsippene er de samme uansett hvor stor eller liten sangsamlingen er.

 

 

 

 • Velg sangene bevisst. Velg gjerne sangrepertoaret slik at sangene former en liten helhet og følger en rød tråd. Temaeksempler: Jungelen, vann, verdensdeler, rommet, vær, farger, motsetninger, følelser, språk, en historisk hendelse, en båttur/togreise med mer.

 

 • Planlegg rekkefølgen på sangene. Skap en balansert og interessant helhet for publikum og deltakere. Innledningen og avslutningen er viktig: Start for eksempel med en rytmisk fengende sang der mange er med, eller omvendt – med en meditativ og sårbar sang med en solist, slik at publikum blir konsentrert og spent venter på fortsettelsen. Tenk at du gjennom rekkefølgen skaper en fortelling, en form for auditiv film, for alle som er til stede.

 

 • Tenk variasjon. Ta med sanger med forskjellig karakter, som har ulike tempi (langsomt/raskt) og dynamikk (sterkt/svakt), og som kan varieres med soloinnslag. Husk også andre ting som kan gi variasjon: instrumentalvers, koreografi, dans, stomp, rytmer og lignende.

 

 • Planlegg overgangene. Bind gjerne sammen sangene på en musikalsk og spennende måte uten tale imellom. Kanskje et enkelt instrument, en melodilinje eller en rytme kan være limet, eller kanskje en elev leser dikt mellom sangene? Dere kan også bruke projektor og vise et nytt bilde for hver sang. Prøv å skape spenning gjennom hele sangsamlingen.

 

 • Ta i bruk rommet. Det er gøy å la en solist begynne fra et sted i rommet der publikum ikke aner at sangen skal begynne. Eller hvorfor ikke la én gruppe komme syngende inn, mens en annen kommer fra en annen retning? Kanskje sangerne sitter spredt rundt i publikum og reiser seg og begynner å synge én etter én? Skap variasjon og overraskelsesmomenter i sangstunden.

 

 • Lag en ramme rundt sangstunden. Akkurat som et bilde på veggen, trenger hver sangstund – og hver sang – en ramme rundt seg slik at man virkelig skal kunne ta inn opplevelsen.
   

 • Oppfordre gjerne publikum til å vente med applaus helt til slutt.
   

 • Krev at alle i salen er helt stille i noen sekunder før sangen begynner. Gjør det uten ord, ved å løfte en hånd, klinge i en bjelle eller lignende.
   

 • Oppretthold spenningen i ”bildet” gjennom overgangene mellom sangene (se ovenfor).
   

 • La alle elevene stå helt stille i noen sekunder etter at sangen er over før dere slipper til applausen. Slik får den siste tonen klinge ut, og publikum og sangere får kjent på opplevelsen de har tatt del i før sangstunden avsluttes.