Filmmusikk! (av Ingvild E)

Målgruppe: 5. - 10. trinn

 

Oppgaven: Quiz der elevene skal koble musikkstykke og film. Kan videreføres med

lytteoppgaver.

 

Tidsramme: 25 minutter (kan også planlegges lengre)

 

Ressurser: PC/mobil – (lyd ut), kopierte ark, penn

 

Innhold og framgangsmåte:

Elevene hører 1 -2 minutter per musikkstykke. Elevene bytter ark eller retter selv. Elevene hører om igjen stykket når de retter.

 

Lytting kan i tillegg være et tema. Plukk ut et musikkverk – elevene lytter da spesifikt etter instrumenter (kanskje fra en film de kjenner godt?). Hvilke instrumenter har komponisten brukt for å beskrive det magiske i Harry Potter, eller det skumle/actionfylte i James Bond? Hadde Haisommer-musikken vært like skummel om komponisten hadde brukt lyse toner?

 

MusikkQuiz

Vi lytter til filmmusikk! Hvilken film? Elevene setter ring rundt riktig svar!            FASIT         

1.

Jurassic Park

Haisommer

Haisommer

2.

Godzilla

E.T.

Godzilla

3.

Haisommer

Jurassic Park

Jurassic Park

4.

E.T.

Harry Potter

E.T.

5.

Haisommer

Gremlings

Gremlings

6.

Alene Hjemme

Harry Potter

Harry Potter

7.

Harry Potter

Alene Hjemme

Alene Hjemme

8.

Edward Saksehånd

Spiderman

Edward Saksehånd

9.

Forrest Gump

E.T.

Forrest Gump

10.

Spiderman

Hulken

Spiderman

11.

Forrest Gump

Batman

Batman

12.

Spiderman

Indiana Jones

Indiana Jones

13.

Star Wars

Star Trek

Star Wars

14.

Superman

Batman

Superman

15.

Indiana Jones

James Bond

James Bond

 

 

Linker til musikksnuttene i rekkefølge:

 

http://www.youtube.com/watch?v=mWLO4acMTCM  

 

http://www.youtube.com/watch?v=AWrcJnKhs7w

 

http://www.youtube.com/watch?v=gOmJLk1lu08

 

http://www.youtube.com/watch?v=O15x-B8PgeE

 

http://www.youtube.com/watch?v=lHsPQMHkI7o

 

http://www.youtube.com/watch?v=zCNHVMIYqiA

 

http://www.youtube.com/watch?v=GbUeK1PP7-s

 

http://www.youtube.com/watch?v=7Uil_moZTQk

 

http://www.youtube.com/watch?v=FcOt6mfjxeA

 

http://www.youtube.com/watch?v=0Ac4xamCIgY

 

http://www.youtube.com/watch?v=kRZAk2rfESU

 

http://www.youtube.com/watch?v=-bTpp8PQSog

 

http://www.youtube.com/watch?v=EjMNNpIksaI

 

http://www.youtube.com/watch?v=iTwL1ZRJkaQ

 

http://www.youtube.com/watch?v=vpZBSIXkIy8