Follopiloten

Follopiloten er et samarbeidsprosjekt mellom seks kommuner i Folloregionen og Norges musikkhøgskole, med mål om å styrke musikkfaget i opplæringsløpet, sett i et helhetlig perspektiv (grunnskole, kulturskole og høyere musikkutdanning). I praksis inngår i Follopiloten kompetansehevende satsinger som retter seg mot kulturskolelærere, prosjekter innenfor talentutvikling, utvikling av musikkformidling som uttrykksform, studentpraksis for musikkstudenter i Follokommunene, arbeid med rammeplaner samt forsknings- og utviklingsarbeid.

Et av satsingsområdene innenfor Follopiloten er i tillegg å bidra til økt kompetanse og utvikling innenfor musikkfaget i grunnskolen. Det er Musikk i Skolen som har ansvar for planlegging og gjennomføring av dette spesialområde innenfor piloten.

Engasjerte lærere på Sogsti og Nesoddtangen skoler, på sine teambyggingsseminarer i regi av Follopiloten. 

E-post: musikkiskolen@musikk.no

Besøk oss: Fossveien 24, via Steenstrupsgt., 0551, Oslo

Postadresse: Postboks 2073, 0505 Oslo

Telefon: (+47) 940 84 052 (09 - 15)

  • Facebook

Følg oss på Facebook!

Musikk i Skolen er en del av: