Forskning og fagartikler

Det finnes en del forskning rundt musikkens betydning for mennesket og dets utvikling. Mange engasjerer seg også i debatten om viktigheten av musikk og andre estetiske uttrykk i skole og fritid. Her forsøker vi å samle aktuelle publikasjoner, som vi håper både vil inspirere og samtidig gi pedagoger og andre gode argumenter for å styrke musikkens plass. Send oss et tips dersom du vet om noe vi burde lenke til her, så får enda flere glede av det!

Forskning og rapporter
 

Hiphop mot nakkesmerter, blues mot migrene

Peter Vuust (2015)

Kjent og kjær musikk får pasienter med fibromyalgi til på glemme smertene og øke gangdistansen. Den danske hjerneforskeren Peter Vuust har i flere forsøk vist at musikk kan lindre smerter midlertidig.

 

Det muliges kunst - Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen (2014)

Norsk rapport, der behovet for en bedre koordinert og samlet innsats i arbeidet med kunst og kultur for barnehage og skole står sentralt. Ekspertgruppa legger med dette fram sine anbefalinger i form av råd til ministrene med begrunnelser.

 

Arts for Art's sake? The impact of arts education

Centre for Educational Research and Innovation (2013)

Denne OECD-rapporten svarer på sprøsmålet: Does arts education really have a positive impact on the three subsets of skills that we define as “skills for innovation”: technical skills, skills in thinking and creativity, and character (behavioural and social skills)?

 

Stäm upp! Om musikämnet i svensk grunnskola

Lärarnas Riksförbunds forum för kultur och kommunikation (2013)

400 svenske lærere som underviser i musikk i grunnskolen er blitt spurt om deres forutsetninger og vilkår for å kunne bedrive god musikkundervisning. Kanskje ikke så ulikt norske forhold?

 

Extended music education enhances the quality of school life

- Mer musikkundervisning skaper et bedre sosialt miljø på skolen

av Päivi-Sisko eerola og Tuomas Eerola i Jyväskylä universitet (2013)

Finsk studie viser at elever som fikk forlengede musikktimer ble mer fornøyd med skolen. I en sammenlikningsstudie utført i ti skoler i Finland, målte forskerne kvaliteten på skolelivet hos over tusen elever med og uten forlengede musikktimer. Resultatene var svært forskjellige for de med og de uten utvidet musikktilbud.

 

Arts and cultural education in Norway 2010/2011

av Anne Bamford (2011)

 

Kunst- og kulturopplæringen i Norge 2010/2011- sammendrag på norsk av "Arts and cultural education in Norway 2010/2011" av Anne Bamford

 

Sang og velvære - en kartlegging av eksisterende forskning om sangens effekter

av Anne Haugland Balsnes (2010)

 

Sing Up – Executive summary

Oppsummerende forskning på Sing Up mellom 2007 – 2011.

 

Skolinspektionens övergripande rapport Musik i grundskolan

(Sverige, 2011:5)

Musikkundervisningen i 35 grunnskoler i 20 svenske kommuner ble gransket. Interessant og fortsatt relevant lesning!

 

National Review of School Music Education: Augmenting the diminished (National report 2005)

Omfattende og tankevekkende rapport om musikkundervisning i australske skoler

 

Musikk gjør oss klokere

av Gorm Palmgren (Illustrert vitenskap nr. 7 2004)

 

 
 
Fagartikler

 

 

Lese og skrive og regne er bra, men...

av Kai Lennert Johansen, HiNT (2014)

 

Helliger målet middelet?

av Øyvind Varkøy, NMH (2014)

 

Estetiske glipptak

av Veslemøy Østrem, kulturredaktør i Aftenposten (2014)

 

Lærer musikk - blir bedre

av Kaja Korsvold, oppfølgingsreportasje i Aftenposten (2014)

 

Kritisk for estetiske fag i skolen

av Kaja Korsvold, reportasje i Aftenposten (2014)

 

Et varsku om musikk

av Liv Stenersen, musikklærer (2014)

 

Mer enn matematikk

av Kai Lennert Johansen, HiNT (2013)

 

De estetiske fagene - en skjult gavepakke?

av Ulrika Bergroth-Plur, daglig leder i Musikk i skolen (2013)

 

Blir man flinkere på skolen av å spille musikk?

av Irene Berg Petersen (2013)

Saklig og kritisk artikkel om musikkens eventuelle transfereffekt.

 

Påvirker evnen til musikalsk persepsjon motivasjonen for musikkundervisningen i skolen?

av Arriaga Christina Sanz og José- Maria Madariaga Orbea, Spania (2013)

En artikkel som behandler relasjonen mellom hver enkelts evne til å oppfatte musikk med den generelle motivasjonen for musikkinnlærning på skolen.

 

Musik er den faglige udviklings fundament

av hjerneforsker Kasper Stougaard Andersen, Danmark (2012)

 

The Importance of Music - The National Music plan

av Richard Hallam, England

Diverse interessante dokumenter og artikler om den engelske nasjonale planen for musikkundervisning, organiseringen av den lokale undervisningen og aktivitetene gjennom såkalte ”hubs” med mere.

 

Hvorfor musikk i skolen

av Nora Kulset

Spennende fagartikkel om musikkens påvirkning på prosesser i hjernen og læring.