Frifonderklæring 2014

 

Frifonderklæringer for 2014 kan nå fylles ut og sendes inn. Alle kulturfora

og aktivitetsgrupper som er innmeldt innen 10. april og som sender

frifonderklæring innen 1. mai, vil kunne motta full støtte høsten 2014.

 

De som melder seg inn senere, sender inn skjema og kan motta restmidler

januar/februar 2015. Husk at betalt kontingent er en forutsetning for å motta

midler.

 

Her finner du Frifonderklæringen

 

 

 

Viktig!

  • Kulturfora og grupper som er medlem i Musikk i Skolen må ha sendt inn hver sine frifonderklæringer innen 1. mai for å kunne motta full støtte for 2014/15.

  • Kulturfora og grupper må ha betalt medlemskontingent til Musikk i Skolen for 2014 innen 1. mai for å kunne motta full støtte for 2014/15.

  • Merk kontingentinnbetalingen med riktig kid-nummer. Da vet vi hvem betalingen gjelder for.

 

Husk også å sende inn rapport for bruk av tildelte prosjektmidler for 2013/14. Skjema finner du her