Musikk i Skolen avventer resultatet av den pågående prosessen for om vi kan fortsette å dele ut midler til fritidsgrupper. Det blir fortløpende sendt ut informasjon til alle grupper og kulturfora som er berørt av dette.

 

27.mai 2015: Frist for innmelding av nye grupper for full støtte 2015.

 

1.juni 2015: Frist for å levere frifonderklæring (søknad om aktivitetsstøtte) for dem som ønsker full støtte. Grupper som meldes inn etter 27. mai leverer frifonderklæring fortløpende fram til 31. desember, og mottar restmidler istedenfor ordinær aktivitetsstøtte.

 

30.august 2015: Rapporteringsfrist for prosjektstøtte tildelt for 2014/15

 

30.august 2015: Frist for å levere søknad om prosjektstøtte 2015/16
(betinger medlemskap og innlevert søknad om aktivitetsmidler).

 

September: Aktivitetsmidler/ ordinær Frifondstøtte utbetales til grupper og kulturfora som var innmeldt og leverte frifonderklæring før 1.juni, og som innfrir Frifonds retningslinjer for støtte.

 

Oktober: Utbetaling av prosjektstøtte til grupper/ kulturfora som har fått innvilget støtte.

 

Januar påfølgende år: Utbetaling av restmidler til grupper og kulturfora innmeldt i perioden 27.mai til 31. desember og grupper/kulturfora som har sendt inn frifonderklæring etter 1. mai i tildelingsåret.

 

Dato for utbetaling avhenger av når Musikk i Skolen får sin andel av Frifondmidler til utdeling. Ingen tilskudd utbetales før riktig informasjon er registrert i vårt medlemsregister og medlemskontingent er betalt. Tilskuddet gruppen eller kulturforumet mottar, er knyttet til frivillig basert kulturaktivitet for barn og unge i deres fritid i det skoleåret tilskuddet gjelder for.  

Frifondkalender 2016