Kjære musikkvenner!

Nå er det bare to uker igjen til jul, og det er tid for å vende blikket både tilbake og fremover. Mye har skjedd i Musikk i Skolen dette året. Med Syngende skoler, Musikklærernes dag og utvikling av kurs i Follo-piloten har vi fått enda bedre kontakt med dere som jobber på feltet. Samtidig har vi fulgt og deltatt aktivt i debatten om Fremtidens skole, og på mange fronter jobbet for å styrke kårene for musikkaktivitet i barn og unges oppvekstmiljø. Helt sikkert er det at vi har mye spennende å ta tak i. Vi ønsker å rette en stor takk til alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og musikkvenner!

Det har i løpet av året vært skrevet en del om de estetiske fagenes rolle i fremtidens skole. Ludvigsenutvalget har i sin rapport uttrykt et konkret behov for å gi de estetiske fagene en styrket rolle i fremtiden. Musikk i Skolen, som en aktiv interesseorganisasjon, ønsker å medvirke og bidra til at dette ikke bare blir en drømmevisjon, men en reell, positiv utvikling og etter hvert en selvfølgelighet i norske skoler. Vi mener at musikk, billedkunst og andre kunstformer er kompetanser, ferdigheter og uttrykksmåter som er like relevante for menneskets utvikling og evne til kommunikasjon som andre grunnleggende ferdigheter. Det tror vi på, og det jobber vi for.

Vi har dette året satt stor pris på den intensive og flotte kontakten med alle Syngende skoler rundt om i landet. Møtene med skoler og enkeltindivider har satt spor, og mange erfaringer har både overrasket oss og gjort oss ydmyke. Sangens kraft er fantastisk! Vi husker også med glede Musikklærernes dag i Oslo i september, og gleder oss over utviklingen av Follo-piloten samt alle andre møter med engasjerte lærere på kurs, teambyggingseminarer og møter vi har arrangert.

Neste år blir det flere kurs og også flere utgivelser i samarbeid med Norsk Noteservice innenfor serien «Musikk i Skolen inspirerer». Allerede 28.-29. januar er vi med på å arrangere den store MusTek-konferansen om bruk av musikkteknologi i undervisningen på Kolbotn (det er fortsatt noen ledige plasser!), og i løpet av våren kommer Veslefrikk-komposisjonskonkurranse.

Sammen kan vi få til en hel masse! Del gjerne erfaringer, idéer, gode modeller eller bare fantastiske musikalske opplevelser med oss, slik at vi kan dele dem videre med andre!

God jul, og et riktig godt nytt år 2016!

 

Hilsen alle oss i Musikk i Skolen:

Ulrika, Torunn, Anja, Kristin, Eldbjørg og Kaja