Grunnskole+kulturskole er en god kombinasjon!

 

 

 

 

Målet var å samle og lande en del tanker og ideer i kjølvannet av turen og, i lys av dette, se nærmere på hvordan samarbeid fungerer i praksis mellom kulturskole og grunnskole i ulike kommuner. Vi fikk fremlagt presentasjoner fra fire kommuner; Eide, Sande, Sandefjord og Ås. Alle svært ulike og med ulike innfallsvinkler. Forventninger, hindringer og muligheter er helt klart varierende både innenfor og mellom skoleslagene, og heri ligger det mange muligheter for spennende prosjekter og lokalt tilpassede modeller for samhandling. Rammene rundt skole og kulturskole, både lokalt, regionalt og overordnet nasjonalt, styrer mye, men det å knytte kontakter og få innsyn i hverandres virkelighet kan åpne nye dører.   

 

Vi opplevde gode presentasjoner, og svært verdifull refleksjon og kreativ meningsutveksling i etterkant av presentasjonene. Med bakgrunn i dette vil vi oppsummere og formulere innspill til kunnskapsdepartementet (oppfølging av Ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen) og til Ludvigsen-utvalget (Fremtidens skole).

 

Fullstendig program finner du her.

Fredag 6. februar arrangerte Musikk i Skolen og Kulturskolerådet Øst oppfølgingssamling etter høstens studietur til Finland.