Historie, visjon og formål:

Musikk i Skolens visjon er at alle skoler arbeider med og gjennom kunstfag og ivaretar et helhetlig oppvekstmiljø både i skole- og fritid.

 

Musikk i Skolen er en av landets eldste musikkorganisasjoner, og har i over 50 år vært en viktig aktør for musikklivet i Norge. Musikk i Skolen startet i 1956 som Landslaget Musikk i Skolen.
 

Vi er i dag en medlemsorganisasjon som hvert år deler ut Frifondmidler til frivillige lag og grupper, tilbyr kurs, prosjekter og konsulentvirksomhet samt produserer og formidler fagmateriell. Våre medlemmer er hovedsakelig fritidsgrupper hvor barn og unge er i flertall. Medlemmene våre er også skoler, organisasjoner, personlige medlemmer og andre som er opptatt av å utvikle og styrke musikk og kulturs rolle i samfunnet.
 

Et av organisasjonens to hovedformål er å gi barn og unge mulighet for å utøve og oppleve kulturelle aktiviteter i sin fritid uavhengig av foresattes økonomi. Det andre hovedformålet er å styrke musikkens og kulturens plass i skolen spesielt og i samfunnet generelt. Vi har hovedfokus på barn og unges oppvekstmiljø og jobber for å øke kulturfaglig kompetanse i nærmiljøet – både innenfor og utenfor skolen.  Musikk i Skolen har ingen formell rolle eller noe formelt oppdrag innenfor skoleverket .