Nytt kulturforum - huskeliste:

 

 

 • Kartlegge mulige kulturelle samarbeidspartnere i ditt nærmiljø/tilknyttet en skole

 • Innkalle til inspirasjonsmøte/oppstartsmøte. Husk å få med representanter for barn og unge! 1/3 av styringsgruppen må være under 26 år

 • Skaffe oversikt over andre kulturelle aktiviteter som finnes i nærmiljøet og aktuelle ildsjeler som kan bli med i kulturforumets styringsgruppe

 • Bli enige om nye aktiviteter eller prosjekter for barn og unge. Bli gjerne inspirert av andres prosjekter eller se noen av våre ideer

 • Lage en prioritert aktivitetsliste. Veien blir til mens man går :-) 

 • Avklare roller og oppgaver i styringsgruppa

 • Bestemme navn på kulturforumet

 • Melde kulturforumet inn i Musikk i Skolen her

 • Kontakte Brønnøysundregisteret for å få kulturforumet registrert der og derved kunne opprette en bankkonto

 • Sende inn Frifonderklæring for å kunne motta aktivitetsstøtte til kulturforumet

 • Sende inn søknad om prosjektstøtte (Frifond)  

 

Dersom du ikke lenger skal være kontaktperson for kulturforumet må du huske å gi all nødvendig informasjon videre til din arvtaker. Du må i tillegg huske å gi beskjed til Musikk i Skolen om at det er ny kontaktperson. 

E-post: musikkiskolen@musikk.no

Besøk oss: Fossveien 24, via Steenstrupsgt., 0551, Oslo

Postadresse: Postboks 2073, 0505 Oslo

Telefon: (+47) 940 84 052 (09 - 15)

 • Facebook

Følg oss på Facebook!

Musikk i Skolen er en del av: