Til medlemmer i Musikk i Skolen:

Innkalling til ekstraordinært landsmøte

Det innkalles herved til ekstraordinært landsmøte i Musikk i Skolen fredag 11. desember 2015 kl 14.30 – 15.00.
Sted: Musikk i Skolen, Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo

 

Dagsorden:
• Valg av étt styremedlem og étt varamedlem til Musikk i Skolens styre

 

Påmeldte får valgkomiteens forslag tilsendt senest en uke før møtet. Alle medlemmer har møte- og stemmerett.

Påmeldingsfrist: 30. november 2015

Saker og påmelding sendes
Musikk i Skolen v/ daglig leder Ulrika Bergroth-Plur
Nedre Slottsgate 4
0157 OSLO
ulrika.bergroth-plur@musikk.no; tlf. +47 – 21 05 02 31