Innledere og verkstedinformasjon Musikklærernes dag 2016

Ole Hamre er musiker og komponist som har samarbeidet med en rekke fremtredende kunstnere i inn og utland. Han er kunstnerisk leder for det multietniske barne- og ungdomsprosjektet Fargespill der 100 barn og unge fra 30 land medvirker. 

 

Ole har vært leder for Festpillene i Bergens utendørsprogram, OiOi-festivalen. OiOi stod for opplevelse, innlevelse, oppsikt og innsikt og under mottoet «Sært og populært» var festivalens viktigste målsetning å få flere til å føle seg som en naturlig del av Festspillene i Bergen.

Ole er også mannen bak det audiovisuelle kunstprosjektet ”Folkofonen”. Han har laget en rekke Folkofonprosjekt nasjonalt og internasjonalt, bl a en versjon av Ja, vi elsker som ble laget på bestilling fra Nrk og som ble nominert til  den internasjonale TV-prisen Prix Europa i kategorien ”mest innovative TV konsept”.  

Ole var i 2014 medlem av ekspertgruppen oppnevnt av KUD og KD som skulle vurdere de estetiske fagenes posisjon i norsk skole, og som i april 2014 leverte rapporten ”Det muliges kunst”.

Temasesjon IV: Fargespill i klasserommet

 

Pia Åhlund, Sverige, er utdannet lærer i musikk og engelsk ved Musikhögskolan ved Göteborgs Universitet. Hun har lang erfaring som lærer i grunnskole, musikkskole og i egen virksomhet, og hun har vært leder for både gutte- og jentekor, korps og ukulelegrupper for eldre, og er fremdeles aktiv innenfor disse feltene.

 

Siden 2007 har Pia arbeidet med produksjon av læremiddel på musikskolan.se, Öckerö AB. Sammen med Jan Utbult har hun produsert serien «Rockbandet». I forlagets produksjon finnes også titler for gitar, ukulele, elbass, piano/keyboard og andre instrumenter. De siste utgitte heftene er for elgitar, samt et læremiddel for grunnskolens første tre år. I sitt arbeid for musikskolan.se er hun også ofte engasjert som foreleser til videreutdanningsseminar for musikklærere. På fritiden spiller hun i forskjellige ensembler og konstellasjoner, alt fra fløyteensemble til showband. I tillegg dirigerer hun Göteborgs musikkår.

Temasesjon III: Rockbandet - enkel, effektiv og morsom bandmetodikk

Pia gir praktiske eksempler på hvordan man kan spille «rockeband» i musikktimen på skolen. Deltakerne får, dersom de ønsker, delta i musiseringen og vi diskuterer hvordan man kan planlegge arbeidet rent konkret og hvordan det kan varieres i de forskjellige aldersgruppene og årstrinnene. Ta gjerne med egne instrumenter som du kan bruke i sesjonen om du vil - for eksempel akustisk gitar, elgitar eller rytmeinstrument som djembe eller congas.

Ulrika Bergroth-Plur er daglig leder for Musikk i Skolen. Hun er utdannet musikklærer, pianopedagog og dirigent. Hun har i mange år virket som pedagog i skole og kulturskole og som dirigent innenfor korfeltet, og var i flere år rektor for en kulturskole i Helsingfors i Finland. Ulrika har arbeidet mye med kulturadministrasjon og politikk både i Finland og i Norge, hvor hun har bodd siden 2004. Før hun kom til Musikk i Skolen hadde hun Den kulturelle skolesekken som arbeidsområde, blant annet som konsertsjef for skolekonsertordningen. Hun har vært med på å etablere satsingen Krafttak for sang og har vært en av initiativtakerne til satsingen Syngende skole i Norge.

Temasesjon I: Syngende skole

Syngende skole er en kunstpedagogisk satsing som retter seg mot barn og unge i norsk grunnskole og er et av fem programmer i den nasjonale sangsatsingen Krafttak for sang. Gjennom Syngende skole skal vi skape en positiv holdningsendring til sang, gi lærerne de metodiske verktøyene de trenger for å lede sang, og på den måten sikre at norske skolebarn får synge hver dag. Under temasesjonen presenterer vi satsingen, samt hvordan sang kan bli et positivt aktivt element inn i hele skolens hverdag. Mer informasjon om Syngende skole finner du her

Ante Skaug er utdannet slagverker, pedagog og orkesterdirigent fra Oslo, Stockholm og London. Han har internasjonal erfaring som pedagog og orkesterleder, og har jobbet med workshops innenfor slagverk og STOMP siden 1991, i blant annet Brasil, Filippinene og Sør-Afrika. Glow music

 

Verksted D: Stomp

Målgruppe: Barne- og ungdomsskole

Ante, fra Glow music, jobber med gruppedynamikk gjennom rytmisk og stompbasert musikk. Gjennom Antes erfaring med skoleklasser i DKS og Rikskonsertene utland vil vi få 

inspirerende innføring i stompbasert musikk, i rytmikk, bodypercussion og i bruk av kreative uttrykksmåter med kropp, instrumenter og gjenstander. Deltakerne får tips og råd om hvordan man kan utføre STOMP på skolen enkelt men effektivt.

Annette Brandanger er utdannet danser/koreograf ved Laban Centre London i UK og pedagog ved Kunsthøyskolen PPU i Oslo. Hun jobber frilans i feltet og er basert mellom Oslo og London. Annette har mange års erfaring ved Community dance sektor i London og har opparbeidet seg et rikt repertoire ved undervisning og workshop aktivitet for barn, ungdom, eldre og folk flest. Hun liker å ikke skille mellom sitt profesjonelle virke og undervisning for amatører, men heller finne metoder og fremgangsmåter ved prosjektene hvor hun kan jobbe parallelt innen begge felt. 

 

Bilde: Jesus Robisco

Verksted B: Danseverksted

Målgruppe: Barne- og ungdomsskole

 

Dette verkstedet vil ha fokus på dans og kreativitet og vil bestå av en rekke inspirasjonsrike øvelser somkan brukes i undervisning ved dans i musikkfag. Vi skal jobbe med ulike grunnleggende prinsipper som legger til rette for en positiv bevegelsestime: Bruk av kropp i rom, relasjon til hverandre i rom og bevissthet i egen kropp. I tillegg skal vi utforske ulike rytmiske kvaliteter i kropp og bruk av kropp som instrument, og til slutt samhandle ved å jobbe med alt dette kreativt.  Kan man for eksempel lage et bevegelseskor? Vil man kunne "danse ut" musikk? Kan vi finne rytme uten lyd? 

Eldar Skjørten er til daglig musikklærer på Eiksmarka skole. I tillegg driver han Musikkpedagogikk.no som lanseres som et nytt nettsted høsten 2016. Han er dessuten initiativtaker/prosjektleder for Veslefrikk - nasjonal satsing på komponering med barn og unge, og var faglig ansvarlig for MusTek - nasjonale og regionale konferanser om praktisk bruk av teknologi i musikkundervisningen. Eldars kurs er kjent for å være erfaringsbaserte og konkret knyttet til den praktiske skolehverdagen. I tillegg til kurs over hele Norge, har han forelest ved konferanser i Finland, Australia, Singapore og på flernasjonale nettkonferanser. I 2015 ble han utnevnt til Apple Distinguished Educator.

Verksted A: Musikalsk undring - komponering med Veslefrikkmetoden

Målgruppe: Barneskole

 

Musikalsk undring handler om å skape musikk som tar utgangspunkt i eleven, og så raffinere uttrykket slik at musikken brukes til å utforske og formidle egne tanker, følelser og meninger. Du får erfare hvordan elevene kan komponere musikk med de seks punktene i Veslefrikkmetoden. Metoden bygger på profesjonelle arbeidsformer, men er samtidig satt inn i en enkel ramme som fenger elevene. Materiellet er gratis å bruke og passer for alle årstrinn i grunnskolen. Metoden tar utgangspunkt i elevenes naturlige utforskertrang og kan brukes uavhengig av sjanger. For godt til å være sant? Neida, men det avhenger selvsagt av litt tilpassing i forhold til elevgruppa. Dette går vi gjennom sammen på Musikklærernes dag og dermed er du klar!

På Musikklærernes dag vil Eldar presentere en spennende nyhet i Veslefrikk-konseptet!

Kristin Fonnes er utdannet musikkpedagog og fløytist ved siden av studier i tysk. Hun har arbeidet på ungdomsskolen og i videregående skole i flere år, undervist i fløyte og dirigert korps, og har de siste tolv årene arbeidet som kordirigent. Som fagkonsulent i Musikk i Skolen gleder hun seg over å få møte lærere og elever i ulike deler av landet, både som kursholder og som instruktør. Særlig spennende synes hun det er med sceniske oppsetninger, og da er valgfaget Sal og scene en hovedinteresse.

Verksted E: Sal & scene

Målgruppe: Ungdomsskole

 

Skal du sette opp en forestilling med klassen, eller underviser du i valgfaget Sal og scene på ungdomsskolen? Gjennom konkrete øvelser utforsker vi metoder for å komme fram til en ferdig produksjon i samarbeid med elevene, enten det dreier seg om å sette opp et stykke, lage en forestilling selv, lage en konsert, installasjon, sirkusforestilling eller film. Vi har fokus på fagets muligheter, utfordringer i aldersgruppen og gleden ved å jobbe kreativt – sammen! Vi undersøker metoder for å jobbe med musikk, drama, kostymer, scenografi, dans, tekst etc. og diskuterer også vurdering og egenevaluering for faget.

Silje Worquenesh Østby Kleiven. Hun er sanger, sangskriver, forteller, arrangør, instruktør og pedagog og er aktiv som instruktør innenfor Krafttak for sang og Syngende skole.

 

Hun har studert musikkpedagogikk og jazzsang ved Norges Musikkhøgskole og har skrevet en masteroppgave med tittelen: "It's about time- Hvordan sangere kan øve på Time og rytmisk feeling". Hun har også studert ensembleledelse og musikk og helse ved samme institusjon,  jazzsang  og «Musikk, menighet og ledelse» ved Høgskolen i Staffeldsgate og muntlig fortelling ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Silje er freelance sanger. Hun har bidratt som sanger, låtskriver, illustratør og designer på mange innspillinger. Hun har vært engasjert for ulike eventoppdrag som for eksempel Telenor, den Kulturelle spaserstokken, Folkeakademiet, Aberdeen Assets o.l. Hun har også hatt en aktiv rolle som solist, instruktør og sanger i vokalkvintetten Fauna.

Verksted C: Kreativ sang/ Temasesjon I: Syngende skole

Målgruppe: Barne- og ungdomsskole.

 

I sangverkstedet «Kreativ sang» skal vi utforske stemmens muligheter. Deltakerne får forslag til morsomme sanger og øvelser som de kan gjøre sammen med elevene. Målet er å både utvikle sangstemmen, bredde register, utforske uttrykksmåter og dynamikk samtidig som eleven hele tiden skal føle mestring og glede.

Kjetil Moen er prosjektleder for Lyderia, og har jobbet i Rikskonsertene siden 2011.

 

Lyderia ble utviklet og lansert i 2015 for å svare på Rikskonsertenes ønske om å være i dialog med målgruppene sine hele året – mellom konsertbesøkene alle skoler i Norge får to ganger i året.

 

Nesten ett år etter lanseringen er Lyderia tatt i bruk av nærmere 800 musikklærere fra hele landet, og over 16 000 spillere er registrert.

 

 

Temasesjon II: Lyderia

Målgruppe: Barne- og ungdomsskole.

 

Lyderia er et eksempel på kreativ bruk av teknologi i musikkundervisningen. Deltakerne i denne sesjonen vil bli kjent med Lyderia og få kunnskap om hvordan de enkelt kan bruke spillet i eget undervisningsopplegg.