Komponere et bildespill med musikk (av Svein Inge)

Målgruppe: 5. - 7. trinn

 

Oppgaven:  Det lages tegninger/fotos ut fra tema (for eksempel høst). Disse legges i passende rekkefølge

og det komponeres musikk eller lages lydmix via lydredigeringsprogram. Bildene eller tegningene legges

inn i et program med musikk for presentasjon for klasse, skole eller foreldre.

 

Tidsramme:  2 x 45 minutter

 

Ressurser: Tegnesaker, skanner eller fotokamera, pc, program for lyd- og bilderedigering (Creaza?)

 

Innhold og framgangsmåte:

Elevgruppa blir presentert for et emne, for eksempel høst. Gjerne med musikkeksempel (Vivaldi ”fire årstider ”).

Det lages tegninger, malerier eller foto (runde i skolegården eller nærmiljøet).

Deretter legges bildene i rekkefølge og man snakker om hvilke som passer sammen og hvilken type musikk/lyder som passer til.

Bildene skannes inn og legges inn i bilderedigeringsprogram:

  • Fronter/Creaza/Videoeditor

  • Windows Photostory

  • Andre

Her kan bildene lett flyttes på og elevene kan legge inn eksempelmusikk eller lydmiks som de for eksempel kan lage i Fronter/Creaza/Audioeditor.

Presenteres for klassen eller skolen under samlingsstund.

Dette opplegget kan lett fungere på alle trinn, men da med forskjellig grad av lærerstyring. Det er også noe man kan holde på med over lengre tid, for eksempel ved å samle tegninger/bilder som man senere presenterer på denne måten.

 

Fra Læreplan i musikk: Elevene skal kunne komponere og gjøre opptak ved hjelp av digitale verktøy.