Elever ved Voksen skole i Oslo, en Syngende skole. Foto: Lars Opstad

Voksen skole får besøk av Lyriaka på Skolenes sangdag

5. mai går Skolenes sangdag 2017 av stabelen, med nesten 200 skoler som synger sammen. Dette feirer vi med konsert! Bandet Lyriaka besøker Voksen skole i Oslo, som er en Syngende skole, for å lage sangfest med 570 elever og lærerne deres. Kulturtanken er med som arrangør, og filmer begivenheten.

På Skolenes sangdag 5. mai varter Lyriaka opp med storslagen konsert og fellessang på Voksen skole i Oslo. De 570 elevene ved skolen får synge sammen med det sprudlende bandet, og sangfesten blir filmet for å lage en presentasjon av prosjektet. Norsk Kulturskoleråd og Syngende skole vil også være tilstede og bidra til en flott markering av sangdagen.

 

Lyriaka er band som lager musikk basert på tekster som barn har skrevet. I over 20 år har de turnert landet og inspirert elever til å skrive, og latt seg inspirere av elevenes tekster. I forbindelse med jubileet ga de ut en sangbok med de herlige sangene, og låtene med singback finnes også på strømmetjenestene. Lyriaka består av Jon Bjørnstad, Øyvind Forgaard og Øyvind Gravdahl. I år har de komponert selve Skolenes sangdaglåta, som helt klart blir å høre på konserten.

 

Om Skolenes sangdag 2017

Musikk i Skolen arrangerer i år Skolenes sangdag for andre gang. Dette er et gratis lavterskeltilbud til alle skoler over hele landet, som kort sagt går ut på at alle påmeldte skoler lager sin egen fellessamling med allsang den 5. mai. Musikk i Skolen har lagt ut ni sanger på nettsidene som danner årets repertoar, med koreografivideoer, tips til framføring og enkle flerstemte arrangementer. Alle påmeldte skoler får dessuten tilgang til komp på nettsidene til Kor Arti'. Skolene velger selv hvilke sanger de ønsker å bruke på sin fellessamling, det viktigste er at hele skolen er med og synger. På selve sangdagen filmer hver skole noen minutter av fellessangen, og laster opp en bit av denne på Skolenes sangdags youtubekanal. I 2016 deltok 152 skoler. Arrangementet fikk overveldende positiv respons dette første året. Se låtene og videoer fra 2016. I 2017 har vi foreløpig 190 deltagende skoler, og påmeldingen er åpen fram til 5. mai.

 

Skolenes sangdag-låta: Stå på!

Hvert år lages en egen Skolenes sangdag-låt. I år ble det utlyst en tekstkonkurranse for skoleelever, der vinnerbidragene dannet utgangspunkt for låta som bandet Lyriaka har komponert. Vinnerne kom fra Grøne Bråden skole i Egersund og Kurland skole i Lørenskog. Resultatet ble gladlåta «Stå på!» som ligger til gratis avspilling på soundcloud.

 

Inspirasjon fra Danmark

Skolenes sangdag er blitt til med utgangspunkt i Danmarks Skolernes sangdag, som har samlet danske skolebarn til «morgensang» hver vår siden 2010. Arrangementet baseres på en livestreamet fellessamling med syngende barn og stort orkester, og 200.000 barn som synger med via storskjerm over hele landet. Bak prosjektet står Danmarks Radio.

 

Arrangører

Skolenes sangdag 2017 arrangeres av Musikk i Skolen i samarbeid med Syngende skole, Kor Arti’ og Kulturtanken. Syngende skole er et program under Krafttak for sang, og drives av Musikk i Skolen. Kor Arti’ er Norsk kulturskoleråds digitale plattform med sanger til bruk i skolen. Du kan lese mer om de enkelte arrangørene lenger ned på siden.

 

Hvorfor skolenes sangdag?

Sang var tidligere en viktig aktivitet gjennom hele grunnskolen. Sang var et betydelig element i lærerutdanningene og elevene skulle i løpet av skoletiden lære seg et grunnrepertoar som både bidro til dannelse for den enkelte og samtidig var med på å bygge nasjonens kulturelle grunnmur. Slik er det ikke lenger. Repertoaret og sangkompetansen som barn og unge får med seg i sekken for resten av livet er ikke lenger nødvendigvis en konsekvens av bevisste valg. Det er rene tilfeldigheter som styrer i hvilken grad barn lærer seg et grunnrepertoar eller får synge på skolen i det hele tatt.

Samtidig har sangen i dag en synligere og mer tilstedeværende rolle i samfunnet og i enkeltmenneskers liv enn noensinne tidligere. Barn og unge har musikk på øret store deler av dagen og sangrepertoarets skattekiste fylles på ustanselig. I dag er det imidlertid i vesentlig grad eksterne, oftest kommersielle, aktører som bestemmer repertoaret og som på denne måten har blitt premissleverandører for hvilken rolle sang og sangrepertoaret har i nasjonen – og på skolen.

 

For å løfte bevisstheten om sangens betydning og for å sikre at alle elever skal kunne ha tilgang til positive sangopplevelser av god kvalitet på skolen slår Musikk i Skolen derfor et slag for sangen.

Tiltakene består av blant annet Skolenes sangdag (primært med fokus på å igangsette mer sangaktiviteter på flest mulig skoler) samt den store sangsatsingen Syngende skole (med målsetning om å styrke sang og sangkvalitet i den norske skolen).

 

 

For mer informasjon, kontakt:

Ulrika Bergroth-Plur, daglig leder i Musikk i Skolen. Telefon 2105 0231 / 41664071. E-post: ulrika.bergroth-plur@musikk.no

Kristin Fonnes, fagkonsulent i Musikk i Skolen. Telefon: 21050234 / 95159067. E-post: kristin.fonnes@musikk.no

 

 

 

Arrangører:

Musikk i Skolen har siden 1956 vært en viktig aktør for musikklivet i Norge. Organisasjonens hovedformål er å gi barn og unge mulighet for å utøve og oppleve kulturelle aktiviteter både på skolen og i fritiden uavhengig av foresattes økonomi. Vi jobber også politisk for å styrke musikkens og kulturens plass i samfunnet generelt. Våre medlemmer er fritidsgrupper med barn og unge, skoler, organisasjoner, personlige medlemmer og andre som er opptatt av å utvikle og styrke musikk og kulturs rolle i samfunnet. 

Musikk i Skolen holder til i Nedre Slottsgate 4 i Oslo.

 

Syngende skole er et av fem programmer i den nasjonale sangsatsingen Krafttak for sang, som startet opp høsten 2012. Det er en satsing som retter seg mot barn og unge i norsk grunnskole etter inspirasjon fra det britiske sangprogrammet SingUp. Syngende skole skal bidra til at de ansatte på skolene får en positiv holdning til sang og metodiske verktøy for å lede sang, og på den måten sikre at norske skolebarn får synge hver dag. Skoleåret 2016/17 er 30 skoler med i satsingen, og fra høsten 2017 utvides Syngende skole slik at programmet og ressursportalen blir tilgjengelig for et større antall skoler.

Syngende skole driftes av Musikk i Skolen.

 

Kor Arti’ er en digital læringsressurs for å lære sang og musikk med fokus på elevaktivitet. Den inneholder et rikt utvalg sanger med forskjellige temaer som skal kunne tilby ethvert fagområde et alternativ til tradisjonell undervisning. I 2016 feiret Kor Arti’ 20 år med fullsatte lærerkurs og la samtidig ned sin årlige kursturne. De har nå inngått et samarbeid med Syngende skole, som blant annet sørger for at repertoaret blir tilgjengelig for enda flere med de nye Syng det!-kursene som Syngende skole setter i gang med høsten 2017.

Kor Arti’ drives av Norsk kulturskoleråd.

 

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. Kulturtanken har derfor det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge.

 

Voksen skole i Oslo har ca. 570 elever. Høsten 2015 ble Voksen tatt opp som satsingsskole i Syngende skole.