Musikk i Skolen leier ut instruktører eller konsulenter som kan hjelpe til med oppsetninger, konserter, planlegging av prosjekter eller annet innen musikkfeltet. Omfang og pris avtaler vi med den enkelte ut fra behov. Vi har laget noen pakker tenkt til oppsetning av musikal.
Forslag til musikaler finner du her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsulent/instruktør

Ta kontakt for mer informasjon og bestilling.

Musikk i Skolen er en del av: