Kulturforum og prosjekter 

Musikk i Skolen deler ut midler fra Frifond til prosjekter og drift av aktivitsgrupper og kulturfora.  

Et kulturforum er en modell for å samordne og organisere kulturaktiviteter på ett sted.

 

Noen prosjekter som fikk Frifond-støtte 2013/2014

"Løvenes konge" ved Gjellerås skole

April 2014

"Løvenes konge" var et samarbeidsprosjekt mellom Gjellerås kulturforum og SFO, der totalt 80 barn mellom 6 og 13 år deltok. Det ble leid inn ekstra teater-, danse-  og lysinstruktør til prosjektet, og rene kulturforumgrupper jobbet med sine oppgaver. Spesielt lysgruppen Lightning fikk et løft i dette prosjektet, og den kunstneriske og sceniske rammen fikk ekstern support. Både lysdesign og lyddesign fra studio skulle være likestilte kunsteriske uttrykk i forestillingen.

Alle kostymer og kulisser ble produsert fra januar 2014, og 30. april ble forestillingen vist 2 ganger for skolens elever og foresatte.

"Musical Magic" ved Holtan ungdomsskole

April 2014

"Musical Magic" er en forestilling som ble fremført ved Holtan ungdomsskole  24. april 2014 i regi av Sound of Kids kulturforum. Det var 6 ungdommer i styringsgruppa som i samarbeid med instruktørene plukket ut 10 kjente sanger fra musikaler og filmer. Aktivitetsgruppene "Sentrumssangerne" og "Rhapsody" var også med på prosjektet. Det var tilsammen 28 dyktige ungdommer som jobbet med dans og sang flere dager i uken frem mot premieren. De brukte innleide lyd- og lysteknikere, og var meget fornøyd med det.

Forestillingen varte en time, og ble en stor suksess!

Konsert med Fetsund barne- og ungdomskor

Mars 2014

Fetsund barne- og ungdomskor samarbeidet i dette prosjektet med kunstgrupper fra Kulturskoletimen på alle skolene i kommunen, samt dansegrupper i kulturskolen. Resultatet ble forestillingen "Dunderly - en monsterkonsert" i mars 2014. Konserten var avslutningsforestillingen i «Ung kulturuke» i Fet. Hele 5 korgrupper bestående av rundt 80 barn i alderen 6 til 13 år, og to dansegrupper i alderen 9 til 17 år, totalt 20 barn, deltok.

Med på forestillingen var også Gaute Ormåsen.

Musikken og budskapet i forestillingen bygger opp under verdier som inkludering, viktigheten av å hjelpe hverandre og godta hverandre som man er, og at vi alle trenger en venn.

#livetrettogslett

Februar 2014

Øvre Nidelven Kammerskor satte i februar 2014 opp musikalforestillingen "#livetrettogslett". Resultatet ble to fulle saler i Klæbu kulturhus med flott stemning og stormende jubel.

Koret har mange unge sangere, men fikk også med 15 barn i alderen 9 til 11 år fra skolen i Klæbu. Responsen etter forestillingen viste at de hadde fått til en fin balanse mellom barn/unge og voksne.

Konsert med Tromsø ungdomssymfoniorkester

Desember 2013

Tromsø Ungdomssymfoniorkester er et prosjektorkester som høsten 2013 ble satt sammen av ungdom fra Tromsø, både kulturskoleelever, korpselever, elever fra musikklinje, musikkstudenter og amatørmusikere. I tillegg samarbeidet de med Nordnorsk opera- og symfoniorkester, som stilte sine profesjonelle strykere til disposisjon for generalprøve og konsert. 

Målet var å gi unge musikkelever et nærmøte med fantastisk musikk og dyktige musikere, i samhandling med profesjonelle aktører. Forberedelser ble gjort hele høsten 2013, og etter en intensiv prøveperiode en uke i desember med profesjonell dirigent, var det klart for konsert 12. desember. Konserten ble en unik opplevelse for alle involverte, utøvere såvel som publikummere.

"Ja mi kan" i Høvåghallen

September 2013

"Ja mi kan" ble i september 2013 arrangert for fjerde gang. Dette er en kulturkveld for hele Høvåg der barn og ungdom viser hva de kan innen scenekunst og annen skapende aktivitet som bilde, skulptur og tekstil. Dette arrangementet involverer mesteparten av barn og ungdom i bygda, og de har selv ansvar for både salg av inngangsbilletter og kafevarer, sceneinnslag, rigging, og kunstutstilling. I tillegg har de ansvaret for å være konferansierer under arrangementet.

Ribbungspillet: Jakten på Bene Skinnkniv

August 2013

Jakten på Bene Skinnkniv er tittelen på en forestilling med nyskrevet musikk og manus som ble uroppført 30. august 2013 i Fetsund i Akershus. Dette er en forestilling inspirert av lokalhistorie fra middelalderen i vårt område. Fet kulturskole markerer sitt 50 års jubileum med forestillingen, og Kulturforum ved Fet kulturskole har vært en viktig bidragsyter for å legge til rette for at enda flere barn og unge i kommunen kan delta i tillegg til kulturskolens elever. 100 aktører deltok på scenen. Dette var et tilbud som var åpent for alle barn og unge som ønsket det og stilte på audition. De aller fleste som deltok sang eller spilte - enten man hadde en stor rolle eller man er statist.Produksjonen hadde levende orkester og dette var i samarbeid med Fet skolekorps. Kulturforum har bidratt med midler til ekstra instruksjon til statistene og de store gruppene (regi og musikk) og kostymer til alle aktører med tilhørende rekvisitter. Kulturforum har lagt til rette for at alle aktører skal føle seg

ivaretatt, stor eller liten rolle. Vi har også tatt ansvar for vakthold natterstid. Mange musikkglade barn og unge i vår kommune fikk oppleve å ta del i en stor forestilling! Prosjektet hadde som mål at vi det skal virke samlende for barn og unge som deltar på tvers av instrumentgrupper, alder og korps/kor. Barna skal gjøre positive musikalske erfaringer, og de skulle få oppleve fellesskap gjennom være del av en stor (profesjonell) produksjon. Vi i Fet kulturforum ville være med bidra til å gi barn og unge disse erfaringene. Det mener vi at vi har lykkes med. Vi hadde 4 forestillinger, og ca 1100 publikummere har vært innom.

Grillkonsert i Ski

Juni 2013

Kontra kulturforum arrangerte i juni 2013 en minifestival, "Grillkonsert", for flere av aktivitetsgruppene knyttet til forumet, samt skolekorps og kulturskole. Det ble en flott synliggjøring av aktiviteten rundt Kontra, både for utøvere, publikum og kulturarbeidere.

Alle involverte la bredsiden til og samarbeidet på tvers av vante grupper. Minifestivalen ble en publikumssuksess og skal også gjennomføres i 2014.

Konsert med Kill Basa

April 2013

Kill Basa er et av Musikk i Skolens medlemsband. I 2012 søkte de prosjektstøtte for å sette opp en konsert med egenkomponert musikk. Konserten ble gjennomført 7. april som en del av Arendal Kulturhus sin Blackbox-serie, og bandet spilte her hele 17 egenproduserte låter. Arrangementet ble en suksess med omtrent 100 publikummere. Bandet sto selv for rigging og styring av lyd og lys. I god tid før konserten hadde de en dyktig fotograf til å ta bilder av bandet. Plakat ble laget av en grafisk designer og hengt ulike steder. Bandet jobbet med prosjektet hele høsten (fra de fikk vite om at de fikk støtte), og brukte også en del tid i studio med å lage backingtracks på en del av låtene. Prosessen med fotografen opplevdes også svært motiverende, og de ble mer bevisste på sitt eget sceneuttrykk.

Samisk samarbeidsprosjekt

Februar 2013

Sandnes kulturrøre kjøpte for prosjektstøtten inn 25 djember, en idè som var en direkte følge av prosjektet "Joik har større kraft enn krutt". Tanken var å bidra til å integrere det samiske språket, musikken og fortellertradisjonen i lokalsamfunnet.

Sandnes skole deltok i prosjektet med samtlige elever, rundt 90, og det ble undervist i trommer og joik. Noen av elevene deltok på flere runder med kurs, og har blitt veldig flinke. De har opptrådt ved flere anledninger, både på bygdekveld, sommeravslutning og Samefolkets dag i februar 2013.

Please reload