Musikk i Skolen avventer resultatet av den pågående prosessen rundt Frifondtildeling for avklaring om vi får fortsette å dele ut midler til fritidsgrupper i fremtiden. Det blir fortløpende sendt ut informasjon til alle grupper og kulturfora. Aktivitetsgrupper og kulturfora oppfordres til å søke Frifond Musikk for 2016 siden saken enda ikke er løst.

Kulturforum

– en kreativ samhandlingsmodell med mange muligheter!

 

Hvordan kan barn og unge få tilgang til lokaler og utstyr for å drive med kulturaktiviteter i fritiden? Hvordan kan alle som driver med musikkundervisning og/eller musikktiltak rettet mot barn og unge samarbeide bedre og oppnå bedre ressursutnyttelse? Musikk i Skolen har utviklet en organisasjonsmodell som legger til rette for dette - et kulturforum! På denne siden får du all informasjon du trenger om hva et kulturforum er. Musikk i Skolen tilbyr hjelp og veiledning for hvordan man kan opprette et kulturforum. 

 

Ta kontakt med oss dersom du er nysgjerrig på modellen!

 

Skolens kulturforum blir skolens ”kulturhjerte” som bidrar til dialog, idémyldring, nye initiativ, fellesprosjekter og bedre ressursforvaltning. Mange gjør allerede bruk av ordningen og melder tilbake om flotte forestillinger og godt utstyr blant annet som resultat av midlene de har mottatt.

 

I bildegalleriet nedenfor ser du eksempler på hva andre kulturforum har brukt Frifondmidler på. For bilder, videoer og mer informasjon klikk her.

Kammeropera ved Ås MusikkArena

Kammeropera ved Ås MusikkArena

"Starbreakers"

"Starbreakers"

Oppdal kulturforums førjulskonsert

Oppdal kulturforums førjulskonsert

Grevefestivalen 2014

Grevefestivalen 2014

"Løvenes konge" ved Gjellerås skole

"Løvenes konge" ved Gjellerås skole

"Magic Musical" ved Holtan Ungdomssk

"Magic Musical" ved Holtan Ungdomssk

Fetsund barne- og ungdomskor

Fetsund barne- og ungdomskor

#livetrettogslett

#livetrettogslett

"Ja mi kan" i Høvåghallen

"Ja mi kan" i Høvåghallen

Grillkonsert i Ski

Grillkonsert i Ski

Konsert med Kill Basa

Konsert med Kill Basa

"Løvenes konge" ved Gjellerås skole

"Løvenes konge" ved Gjellerås skole

"Ja mi kan" i Høvåghallen

"Ja mi kan" i Høvåghallen

Skolens kulturforum består av representanter for kulturaktiviteter som foregår i skolebygget utenfor skoletid, og samordner bruk av lokaler og utstyr og arrangerer fellesprosjekter. I tillegg kan forumet motta frifondmidler til drift, utstyr og prosjekter om det blir innmeldt i Musikk i Skolen. Dette kan for eksempel være penger til en forestilling, instruksjon, lydanlegg eller instrumenter. Kulturforumet holder oversikt over utstyret og gruppenes bruk av dette, og sørger for at det fortsatt blir brukt til musikkaktivitet selv om en gruppe oppløses.

 

Her finner du en nyttig powerpoint som tar deg igjennom kulturforumet, skritt for skritt