Våre kurs

Musikk i Skolen tilbyr en rekke kompetansehevende bestillingskurs for lærere, kulturskolelærere og andre interesserte. Se betingelser nederst på siden.

Ønsker du ett av våre kurs til din skole?

 

Du har to muligheter: 

 

Vertsskole: Skolen stiller lokaler til disposisjon og sørger for kaffe/te til kursdagen. Musikk i Skolen tar seg av all øvrig organisering av kurset, i tilllegg til at skolen bruker sine nettverk for å nå ut med informasjon til mulige interesserte i området. Som godtgjørelse får to av skolens lærere gratis plass på kurset.

Bestillingskurs: Skolen, kommunen eller andre interesserte kan bestille et kurs til sine ansatte. De fleste kursene har en fastpris på kr. 12.000,- for inntil 15 deltakere, og 500 per deltaker utover dette. I tillegg kommer reise, opphold og diett for kursholder.  

 

Om du vil bestille kurs eller fremme et ønske om kurssted, ta gjerne kontakt via vårt kontaktskjema.