Vi setter opp kurs etter bestilling fra skoler, kulturskoler,  kommuner eller andre interesserte. Se hvilke kurs vi tilbyr.

 

Ta kontakt dersom du ønsker et av våre kurs til ditt nærområde!

 

 

 

Eksempler:

Musikk på timeplanen

Kurset gir konkrete verktøy innen musisering og samspill, rytmikk og body percussion, komponering, sangledelse, og dans og bevegelse. Det legges opp til en metodikk som skaper engasjement og arbeidsro.

 

Ny som musikklærer

Vi tar utgangspunkt i kompetansemålene i musikk innenfor hovedpunktene musisere, komponere og lytte. Grunnleggende kunnskaper i musikkfaget læres bort på en måte som også kan brukes i klasserommet, som notelære, komposisjon ved hjelp av «Veslefrikkmetoden», grunnleggende sangmetodikk, enkle bevegelser til sanger, grunninnføring i enkelt spill på noen instrumenter (piano, gitar/ukulele, perkusjon), hvordan holde en puls, samspill og lytting.

 

Dette er et praktisk-metodisk kurs der du vil få nye idéer til sang og samspill med barn. Gled deg til en dag med inspirerende sang og musisering!

 

Dette er et innførings- og inspirasjonskurs om bruk av cajon, rytmikk og stomp i undervisningen.

 

Please reload