Lærerrollen og musikkfaget under koronapandemien

Etter et år med unntakstilstand i skolen, inviterte Seilet – hust for kunst og kultur i opplæringen - til rundbordsamtale om lærerrollen 15.3.21:

 

Hvordan har det vært å være lærer det siste året? Har koronaepidemien endret lærerrollen, og hva tenker vi om lærerrollen framover?

Musikk i Skolen ønsker å høre dine erfaringer som musikklærer under korona-tiden. Hva har vært spesielt utfordrende? Har du opplevd noe positivt som du ønsker å videreføre etter at pandemien er over? Skriv til oss på prosjekt-mis@musikk.no

 

Pandemien har rammet ulikt rundt i landet avhengig av smittetrykk, men store deler av skole-Norge har vært sterkt berørt, og med ulike konsekvenser for det enkelte fag og dets forutsetninger. Også de praktiske og estetiske fagene lider av at de ikke får brukt nødvendige lokaler og utstyr og at digital undervisning er utfordrende for relasjonsbygging, samspill, motivasjon og inspirasjon i utøvende aktiviteter. Mange elever savner det å være sammen på skolen og de praktiske og estetiske fagene spesielt.

 

Utdanningsforbundet la fram resultatet av lærerundersøkelsen Konsekvenser av Koronapandemien, 28. oktober – 11. november 2020 og Norsk Lektorlag og lærere i grunnskole og videregående skole tegnet et tydelig bilde av en skolehverdag preget av små marginer og overveldende utfordringer for elever, lærere og foresatte.