Musikk i Skolens

Landsmøte 2021

Musikk i Skolen arrangerer Landsmøte:

Tirsdag 13. april 2021 kl. 1800-2000

Møtet gjennomføres digitalt over Zoom og påmeldingen er nå åpen:

Påmelding: https://forms.gle/ieKx8hXnyqd6Hefc9

 

Påmeldingsfrist 6.4.2021

Hva er egentlig landsmøtet?

Musikk i Skolen er en medlemsorganisasjon, og det betyr at medlemmene annet hvert år skal ha mulighet til å påvirke organisasjonens virksomhet og retning. Landsmøtet er Musikk i Skolens høyeste myndighet. Ordinært landsmøte der faste, formelle og retningsgivende dokumenter behandles blir holdt hvert annet år. Ekstraordinært landsmøte kan også kalles inn til, dersom styret eller medlemmer finner det nødvendig.

 

Hva behandles i landsmøte?

Saker som blir behandlet i årets landsmøte er blant annet driftsmelding for 2019 og 2020, prinsipprogram og handlingsplan, regnskap for de to siste årene, budsjett for de to kommende årene, fastsettelse av medlemskontingent, revisjon av vedtekter, valg av styre mm.

 

Hvem kan delta og stemme?

Alle Musikk i Skolens medlemmer kan delta og vi oppfordrer alle medlemmer til å delta i landsmøtet den 13.4! Alle medlemmer som er til stede på landsmøtet har én -1- stemme hver. Skoler, institusjoner, organisasjoner, kulturfora og aktivitetsgrupper kan kun avgi én -1- stemme. Disse bør være representert ved fullmakt.

 

Medlemmer kan også fremme saker til landsmøtet!

Medlemmer kan fremme saker som man ønsker at skal behandles i landsmøtet. Melding om saker som medlemmer ønsker behandlet på landsmøtet må sendes organisasjonen skriftlig ved musikkiskolen@musikk.no senest 16.3.2021.

 

Saksliste, dagsorden og sakspapirer:

Styret kunngjør fullstendig saksliste og dagsorden for landsmøtet på Musikk i Skolens nettside senest 30.3. Påmeldte til landsmøtet får sakspapirer tilsendt senest 6.4.

 

 

 

Musikk i Skolen er en aktiv medlemsorganisasjon for alle som er opptatt av å styrke barn og unges muligheter til å oppleve og utøve musikk. Som medlem i Musikk i Skolen kan du være med og støtte og påvirke vårt arbeid. Bli medlem du også! >

 

 

Velkommen til landsmøte 2021!