Landsmøte 2015

Musikk i Skolen holder landsmøte 9. april kl. 17 i festsalen på Møllergata skole, i Møllergata 49 

 

Landsmøtet er organisasjonens øverste organ og gjennomføres annet hvert år. Ved landsmøtet fastsettes de kommende årenes virksomhet, handlingsplan, styre og regnskap. Bli med å påvirke hva Musikk i Skolen skal og bør arbeide med i årene som kommer! I forkant av landsmøtet inviterer vi dessuten til hyggelig showroom  med materiell som er relevant for både musikklærere og andre som arbeider med musikk- og kunstundervisning for barn og unge. Vi byr på et glass vin eller noe annet godt i glasset for den som har lyst på det. 
 

Obs: Melding om saker som medlemmer ønsker behandlet på landsmøtet må

være styret i hende minst fire uker før landsmøtet – senest  9. mars 2015. 

SHOWROOM: Torsdag 9. april kl. 15.30-16.30 og fredag 10. april kl. 11.30-12.30

I forbindelse med landsmøtet og Kulturforumsamlingen arrangerer vi showroom i en hyggelig atmosfære. Her får du mulighet til å sette deg ned med noe godt i koppen og en spennende, musikalsk bok i fanget. Norsk Noteservice og Musikkforlagene viser fram sine produkter til bruk i undervisningen eller på fritiden. Her kan du få med deg noen gode tilbud, men først og fremst få en titt på hva som finnes. Blant annet vil du finne materiell til musikkundervisningen, musikaler, ukulelebøker, cajon, sangsamlinger for store og små og en masse annet som du ikke har tenkt på ennå.

 

Her møter du oss fra Musikk i Skolen og de ansatte fra forlagene, og vi slår gjerne av en prat. Kanskje aller viktigst – her har du muligheten til å møte spennende kolleger som du kan utveksle erfaringer, idéer og gode løsninger med. 

Landsmøtet skal, i tillegg til å behandle årsrapporter, budsjett og andre organisatoriske grunnlagsdokumenter, behandle styrets forslag til prinsipprogram og handlingsplan for kommende to år. Melding om saker som medlemmer ønsker behandlet på landsmøtet må være styret i hende minst fire uker før landsmøtet – senest den 9. mars 2015. Saker sendes til musikkiskolen(a)musikk.no. Styret kunngjør fullstendig saksliste og dagsorden for landsmøtet på Musikk i Skolens nettside senest to uker før landsmøtet. Påmeldte til landsmøtet får sakspapirer tilsendt senest en uke før landsmøtet.

Påmelding til landsmøtet gjøres gjennom kontaktskjemaet, eller ved å ringe 21 05 02 30. 

Det blir spennende diskusjoner, kunstneriske opplevelser og forfriskninger.

Bli med å påvirke du også!

Dagsorden for landsmøtet

 

Konstituering:       

                                   1 -       Valg av møteleder

                                   2 -       Valg av 2 referenter

                                   3 -       Valg av 2 protokollunderskrivere

                                   3 -       Registrering av deltakere

                                   4 -       Godkjenning av innkalling og dagsorden    

 

Saksliste:

L-sak 1 / 15               Driftsmelding for 2013 og 2014                            

 

L-sak 2 / 15               Prinsipprogram for Musikk i Skolen 2015 – 2017        

 

L-sak 3 / 15               Handlingsplan for 2015 - 2017                              

 

L-sak 4 / 15               Regnskap for 2013 og 2014                                  

 

L-sak 5 / 15               Budsjett for 2015 og 2016

L-sak 6 / 15               Revisjon av vedtekter

L-sak 7 / 15               Fastsetting av gjeldende medlemskontingenter for 2016 og 2017

L-sak 8 / 15               Fastsetting av styreleders og styremedlemmers honorar

L-sak 9 / 15               Innkomne saker                                                        

L-sak 9 / 15               Valg av styreleder, styremedlemmer samt valgkomité