Musikk i Skolens landsmøte 2017

 

Bli med å forme Musikk i Skolen videre!

 

Musikk i Solens landsmøte arrangeres på Norges musikkhøgskole (rom O1015) torsdag 20.april 2017 kl 17- 20. Melding om saker som medlemmer ønsker behandlet på landsmøtet må være styret i hende senest 17.mars 2017. Eventuelle saker kan sendes til: ulrika.bergroth-plur@musikk.no. Styret kunngjør fullstendig saksliste og dagsorden for landsmøtet på musikkiskolen.no to uker før landsmøtet. Påmeldte til landsmøtet får sakspapirer tilsendt senest en uke før møtet. Påmelding til landsmøtet senest 6.april til musikkiskolen@musikk.no.
 
Norsk kulturskoleråds lederkonferanse holdes på NMH tidligere samme dag, og deltagere på denne inviteres til å delta på vårt landsmøte også.  Du kan se program og påmeldingsinformasjon til Lederkonferansen 2017 her