OFO_kongebesøk_5330[1].jpg

Lyst til å jobbe med musikk og kultur i skolen?

Musikk i Skolen supplerer nå sitt team med en musikkfaglig medarbeider som kan bidra inn i organisasjonens virksomhet snarest.

 

Om Musikk i Skolen

Musikk i Skolen (MiS) er en nasjonal, frivillig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke musikkfagets og musikkens plass i norsk skole. MiS arbeider også for å styrke de estetiske fagenes posisjon på generelt grunnlag, samt for å løfte musikkens og kulturens plass i samfunnet. Vårt hovedfokus er barn og unges oppvekstmiljø, og vi jobber for å styrke kulturfaglig kompetanse og aktivitet – både i og utenfor skolen.

Musikk i Skolen har ansvar for den nasjonale satsingen Syngende skole under Krafttak for sang og har etablert sang- og metodikkportalen Sangbanken. Vi arrangerer årlig Skolenes sangdag, Musikklærernes dag, samt deler ut Skolenes musikkpris. I tillegg arbeider vi interessepolitisk og bidrar aktivt inn i fagutvikling.

Vi er pr i dag fem heltidsansatte og én deltidsansatt.

Musikk i Skolen er organisert under Samarbeidsforum for estetiske fag, SEF.

 

 

Vilkår

Stillingen utgjør en 30% prosjektstilling med varighet i utgangspunktet til 31.12.2022, men med eventuell mulighet for forlengelse. Stillingen kan eventuelt også utvides med 20% (til tot. 50%) i samarbeid med SEF – Samarbeidsforum for estetiske fag.

 

Lønn etter avtale.

Om arbeidsoppgavene
 • Administrativ, praktisk og faglig arbeid knyttet til faste tiltak og prosjekttiltak innenfor Musikk i Skolens virksomhet. Herunder bl.a. faglig og administrativ oppfølging av enkelte prosjekter, kontakt med pedagoger, skoler og samarbeidspartnere, økonomisk oppfølging, innsalg av produkter, produksjon av informasjonsmateriell mm.

 • Produksjon av fagmateriell rettet mot musikkundervisning og musikkprosjekter i grunnskolen

 • Arbeid med informasjonsspredning, nyhetsbrev, nettplattform, synliggjøring og markedsføring

 

Dersom stillingen utvides med oppgaver hos SEF i 20 %

 • Arbeid med podcast, opptak, ferdigstilling og utleggelse

 • Markedsføringsarbeid for organisasjonen i SEF (Musikk i skolen, Kunst og design i skolen og kunst i skolen).

 • Arbeid med arrangementer i regi av SEF

 • Vi tar forbehold at oppgavene kan endres.

 

 

Kvalifikasjoner - Vi søker etter deg som
 • er utdannet musikklærer og/eller har tilsvarende musikkpedagogisk kompetanse

 • har god og oppdatert/aktuell kjennskap til grunnskolens utfordringer og muligheter – gjerne fra ungdomsskole.

 • kan arbeide grundig - men samtidig effektivt. Får ting gjort!

 • kan arbeide selvstendig innenfor de arbeidsområdene du blir tildelt, samtidig som du også er god til å arbeide i team

 • ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 • har god IT-kompetanse. Er «selvgående» på de viktigste IKT-programmene (word, excel).

Det er også en fordel om du har basiskunnskap om grafisk- og/eller videoredigeringsarbeid og med musikkprogrammer.

 • er en fleksibel person som er beredt til å veksle mellom musikkfaglige og administrative oppgaver i hverdagen

Arbeidssted

Arbeidssted er i Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen på Grünerløkka i Oslo. For tiden kan også hjemmekontor delvis benyttes etter avtale.

Ønsket tiltredelse: Etter avtale, men helst snarest.

 

Søknad

Åpen søknad med CV og referanser sendes til prosjekt-mis@musikk.no.

 

Søknadsfrist: Snarest, men senest 6.2.2022

NB! Vi gjennomgår søknader og kaller inn aktuelle kandidater fortløpende. Prosessen stoppes når vi finner riktig kandidat. Vi oppfordrer dermed at du søker så raskt som mulig hvis du føler dette er stillingen for deg.

 

Kontaktperson:

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med daglig leder i Musikk i Skolen, Ulrika Bergroth-Plur; ulrika.bergroth-plur@musikk.no, tlf. 41664071