Lek med musikkteori i spilletimen

Mål for kurset:

 

Gi ny inspirasjon og utvidet kompetanse i å planlegge og å gjennomføre god 

gruppeundervisning i musikkteori og musisering.

Målgruppe: Kulturskolelærere og andre interesserte

 

Innhold

Vi utforsker konkrete opplegg og metodiske grep som kan brukes rett inn i instrumentallærernes

musikkundervisning for små eller store grupper. Kursdeltakerne skal få et videre repertoar for sin 

undervisning, og ideer til hvordan vi kan organisere gruppeundervisning på en morsom og varierende 

måte. Kurset gir verktøy innen musisering, musikkteori og notelære med praktiske øvelser, leker og 

aktiviteter innenfor rytmikk og body percussion, sangledelse og bevegelse. Det legges opp til en 

metodikk som skaper engasjement og arbeidsro.

 

 

Pris:

Kurset varer i 3 timer og koster 7000,- for inntil 15 deltakere, og 300,- per deltaker utover dette. 

I tillegg kommer eventuel dekking av reise, kost og opphold for kursholder.