TV-aksjonen 2015: Musikk for regnskogen

I forbindelse med TV-aksjonen  2015 som går til Regnskogfondet ønsker vi å slå et musikalsk slag for regnskogene! I forkant av innsamlingsdagen 18. oktober vier vi uke 42 til Musikk for Regnskogen. Vi ønsker alle skoler velkommen til å delta i en nasjonal dugnad, med ulike musikalske aktiviteter og prosjekter som har som mål å sette fokus på vårt felles ansvar for regnskogene. Kanskje kan noen av arrangementene bidra til pengeinnsamlingen også?

 

All informasjon om årets TV-aksjon finner du her.  Bli med å lage musikk for regnskogen!

Aktiviteter:

Fagsamling med elevene:

Lag en samling med elevene på småskoletrinnet eller mellomtrinnet, der hvert trinn får ansvar for å presentere et tema knyttet til regnskogene. Noen kan presentere froskenes spennende liv og synge litt om det, andre kan sette seg inn i livet til et barn i regnskogen i Peru og fortelle om det, mens andre igjen kan legge fram oversikter over hvordan regnskogene dag for dag blir mindre. Forslag til temaer og sanger finner dere i dette ferdige opplegget "Regnskogens voktere" - skriv ut og ta med på teammøtet!

Konsert:

Lag en konsert på skolen, i skolegården, på kjøpesenteret eller i svømmehallen, og inviter familie og venner til regnskogskonsert! Alle trinn kan være med, og hvorfor ikke også lærerne? Velg sanger om dyr i regnskogen, regn, det å leve i skogen, om miljø, samhold og menneskeverd. Penger i hatten ved utgangsdøra går til TV-aksjonen.

Flashmob:

Overrask folk på torget, på kjøpesenteret, på bussen eller i butikken! Klassen har øvd inn en sang og kanskje også en enkel dans, og går tilfeldig rundt - plutselig begynner noen å synge, og etter hvert faller flere og flere inn - plutselig er folk omringet av et kor! Og der begynner noen å danse også! Drar noen fram en gitar?

Gå på besøk:

Ta med elever på besøk til en eldreinstitusjon, en barnehage, eller hvorfor ikke kommuneadministrasjonen? Hold en liten konsert, og gjerne med en sang som publikum kan fra før, og kan være med på. Hvem kan ikke "En himmel full av stjerner?"

Allsangskafé:

Dekk bordene med fine duker, kaker og rød saft, og legg ut allsangshefter. Bestem om dere vil invitere foreldre og kjente, eller brukere av seniorsenteret nede i gata, eller alle som vil. Trom sammen et lite band av lærere eller elever eller begge deler, og velg sanger som de aller fleste kan. Legg inn et par sanger som kan kobles mot temaet natur og menneskerettigheter, eller felles ansvar og samhold på kloden. Inngangspengene kan gå til TV-aksjonen.

Sangsamling på skolen:

Hvert trinn forbereder hver sin sang og en fellessang til en større samling i skolegården eller i salen. Her kan også skolen deles dersom det er mange elever. Noen elever får i oppgave å innlede sin klasses sang for å knytte det opp mot temaet Regnskogens voktere. Forbered elevene ved å sette dem inn i problematikk knyttet til regnskogene.

Regnskog-jukebox:

Klassen øver inn 5-6 sanger knyttet til temaet regnskog. Lag tilsvarende mange bokser med hull til å putte penger i, og skriv en sangtittel på hver boks. Deretter bærer det ut i gata der folk ferdes. Still dere opp med plakat: Regnskog jukebox! 10 kroner for en valgfri sang - pengene går til TV-aksjonen Regnskogens voktere. Når noen putter penger på en boks, synger dere den sangen som ble valgt. Ta gjerne med en fiolinkasse som folk kan legge penger i bare fordi de syns dere synger så flott. Alle inntekter går selvsagt til regnskogene.

Liv opp på foreldremøter eller lærermøter!

Spill en låt med et elevband, eller framfør noen sanger under møtene til de voksne, om det er foreldre eller lærere! Ingen ting er mer oppmuntrende enn musikk i sånne sammenhenger. Dra dem gjerne med på en allsang også.

Syng i skogen

Hva er mer naturlig enn å synge i vår egen skog når vi lager Musikk for Regnskogen? Om det er allsang rundt leirbålet, konsert for inviterte eller bare klassen selv som går ut for å synge, kan det være fint å kjenne på duftene, lydene og roen i skogen  - og kanskje klatre litt i trærne samtidig!

Urfolk i Norge og i regnskogene

Hva har vårt eget urfolk samene og urfolket i regnskogene til felles? Kan dere finne musikk fra flere av disse kulturene og lage en spennende konsert, der kanskje en joik går over i en sang fra regnskogen i Brasil? Noen elever kan gjerne fortelle historier eller fakta mellom innslagene. Lag en liten konsert for foreldre eller de andre elevene på skolen!

Sett opp en musikal

Musikalen Barnas Klimakonferanse handler ikke direkte om regnskogene, men om to barn som blir engasjert i miljøvern, og får delta på en klimakonferanse der de ulike energikildene og markedskreftene kjemper mot hverandre. Masse fine sanger og flotte koreografier til dansenumrene. Les mer

Lag et kjempekor!

Invitér andre skoler i nærområdet og lag et kjempekor som opptrer på torget, utenfor kjøpesenteret eller et annet sted det er mye folk. Øve inn noen fine sanger, og hold gjerne en liten appell i anledning TV-aksjonen.

Lag deres egen rap om regnskogen

La elevene få lage sin egen rap om temaet for årets tv-aksjon – kanskje kan de også relatere det til noe i deres egen hverdag, eller tanker om deres egen framtid? Søk på youtube etter «rap beat» eller «hip hop beat», så finner du sikkert noe som kan brukes som akkompagnement. Deretter er det bare å sette elevene i gang!