Musikk i Skolen inspirerer: Musikk i Matte og Matte i Musikk

Av Kai Lennert Johansen. Denne utgivelsen er i utgangspunktet laget for deg som underviser i matematikk i grunnskolen og som ønsker musikalske arbeidsformer i undervisningen. Oppleggene er også godt egnet i musikkopplæringen.

 

Tall, telling og de grunnleggende regningsartene er rettet mot de lavere alderstrinnene, og noe kan også være relevant for barnehagebarn. Multiplikasjon er relevant langt opp i skolealder, så her vil også lærere på de øveste trinnene finne mange praktisk-musikalske ideer som tilskudd til en variert læringsstrategi.

Kai Lennert Johansen er dosent i musikk ved Nord universitet. Han har arbeidet som lærer i grunnskole, videregående skole og innenfor lærerutdanning i høgskole og universitet, og han er aktiv som kursinstruktør, kordirigent, arrangør og komponist.

 

Johansen er kjent for sine lærebøker for grunnskolen, MusikkisuM og Tempo! i tillegg til læreboken Komponering, kunnskap og kreativtet. Mange kjenner også hans sanger fra heftet Giraffen Laffen.

Musikk i matte og matte i musikk inngår i serien Musikk i Skolen inspirerer, en serie utgivelser til glede og nytte for alle som trenger musikkverktøy til bruk i opplæringen – ikke bare i musikk.  Dette er materiell av høy kvalitet som bidrar til at barn på ulike alderstrinn og i ulike fag får større mestringsopplevelse, større glede og høyere utbytte av undervisningen.


Musikk i matte koster kr. 249,- og kjøpes på notebutikken.no

 

Se kurs tilknyttet boken her

Kai Lennert Johansen